Your Talent Is Mine ระบบคัดลอกพรสวรรค์ 233

21 เมษายน 2019   @admin  

Your Talent Is Mine ระบบคัดลอกพรสวรรค์ – บทที่ 233 พรสวรรค์ด้านความเข้าใจผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์!

แจ้งข้อผิดพลาดในการอ่านนิยายเสียง

พรสวรรค์ด้านพละกําลัง: ลึกลับปลอม (70%)

พรสวรรค์ในการป้องกัน: ลึกลับปลอม (60%)

พรสวรรค์ความเร็ว: ลึกลับปลอม (60%)

พรสวรรค์เปลวเพลิง: ความลึกลับปลอม (50%)

พรสวรรค์หอกอัคคี: ลึกลับปลอม (60%)

พรสวรรค์ด้านความเข้าใจ:ระดับเริ่มต้น

“เป็นพรสวรรค์ด้านความเข้าใจจริงๆในโลกนี้ยังมีพรสวรรค์เช่นนี้อยู่ด้วย!!!!”เย่เทียนตื่นเต้นมากเขาคัดลอกพรสวรรค์ด้านความเข้าใจของอีกฝ่ายทันทีโดยไม่พูดพร่ําทํา

เพลง เพราะกลัวว่าพ่อมดที่ชื่อฮั่วถึงจะออฟไลน์ไปเสียก่อนหากเป็นเช่นนั้นเขาจะต้องเสียใจมากอย่างแน่นอน

โดยปกติแล้วคนที่มีพรสวรรค์ในการบ่มเพาะระดับเดียวกันจะมีระดับความเข้าใจที่คล้ายคลึงกันยิ่งมีพรสวรรค์ในการบ่มเพาะสูงเท่าไหร่ความเข้าใจของแต่ละคนจะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นนี่คือความแตกต่างของผู้มีพรสวรรค์ในการบ่มเพาะในระดับที่ต่างกัน

ยกตัวอย่างเช่น ระดับราชาทั่วไปส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจพอๆกัน เพราะพวกเขาส่วนใหญ่ล้วนแต่มีพรสวรรค์ในการบ่มเพาะระดับหลุดพ้นหากคนเหล่านี้มีพรสวรรค์ด้านดาบระดับสูงสุดเช่นเดียวกันและเรียนรู้ทักษะดาบในเวลาเดียวกันเวลาในการฝึกฝนจนบรรลุถึงขั้นสมบูรณ์แบบก็จะไม่ต่างกันมากนัก

แต่หากมีพรสวรรค์ด้านความเข้าใจมันก็จะต่างกันออกไป

พรสวรรค์ด้านความเข้าใจช่วยเพิ่มความเข้าใจ ความเร็วในการบรรลุทักษะดาบการบรรลุเจตจํานงแห่งดาบเต๋าแห่งดาบและแม้แต่การบรรลุความลึกลับของพรสวรรค์จะเพิ่มขึ้นอย่างมากใครกันที่จะไม่อยากให้พรสวรรค์ของพวกเขาสูงขึ้น?แต่สําหรับตอนนี้ สิ่งที่ทําให้ความเข้าใจ

ของเย่เทียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีเพียงศิลาแห่งการรู้แจ้งและศิลาเทพสงครามเท่านั้น

มันสามารถช่วยเขาได้เป็นชั่วคราวไม่ใช่ถาวร

แต่การมีพรสวรรค์ด้านความเข้าใจนั้นไม่เหมือนกัน เท่ากับว่าเขาสามารถจะเพิ่มความเข้าใจของตัวเองได้อย่างถาวรบวกกับศิลาแห่งการรู้แจ้งความเข้าใจของเขาจะเพิ่มขึ้นในระดับที่น่ากลัวมาก

“ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนๆนี้ที่เป็นเพียงระดับราชาแต่กลับสามารถบรรลุความลึกลับของ

พรสวรรค์มากมายขนาดนี้ได้ การมีพรสวรรค์ด้านความเข้าใจย่อมได้เปรียบคนอื่นอย่างมาก”เย่เทียนคาดเดา

หลังจากคัดลอกพรสวรรค์ด้านความเข้าใจแล้วเย่เทียนก็ออฟไลน์ไปทันทีภายในห้องฝึกฝน

เย่เทียนเริ่มหลอมรวมพรสวรรค์ด้านความเข้าใจและหลอมรวมเข้ากับพรสวรรค์นี้ได้อย่างรวดเร็วทันที

เมื่อส่งจิตสํานึกไปยังตราประทับพรสวรรค์ของพรสวรรค์ด้านความเข้าใจเขาก็รู้ข้อมูลของมัน

“พรสวรรค์ด้านความเข้าใจระดับเริ่มต้นสามารถเพิ่มความเข้าใจได้ถึงสามเท่า!”

เย่เทียนตื่นเต้นเป็นอย่างมาก

เพิ่มความเข้าใจสามเท่าอาจดูไม่สูงมากนักแต่หากมีสมบัติอย่างเช่นศิลาแห่งการรู้แจ้งคอยช่วยเหลือในการฝึกฝนแล้วละก็ ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมท้าทายสวรรค์อย่างแท้จริงในขณะที่คนอื่นๆอาจจะต้องเจอกับคอขวดที่ยากที่จะทําลายแต่ด้วยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นสามเท่าการทําลายคอขวดไม่ใช่เรื่องยาก

ในความเป็นจริงผลของการฝึกฝนภายใต้ความเข้าใจสามเท่านั้น ต้องได้ผลลัพธ์เกินกว่าสามเท่าอย่างแน่นอน

เซียนพรสวรรค์!”

“พรสวรรค์ด้านความเข้าใจระดับเริ่มต้นสามารถเพิ่มความเข้าใจได้แค่สามเท่าแต่เรามีหยดน้ำ

เย่เทียนกล่าวอย่างตื่นเต้น

นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงตื่นเต้นมากที่ได้เห็นพรสวรรค์ด้านความเข้าใจ เพราะเขาสามารถยกระดับพรสวรรค์ด้านความเข้าใจระดับเริ่มต้นให้เป็นพรสวรรค์ระดับกลางระดับสูงหรือแม้แต่

ระดับสูงสุดได้

แต่พรสวรรค์ด้านความเข้าใจนี้ควรจะเป็นพรสวรรค์ที่ท้าทายสวรรค์มาก คงจะต้องใช้หยดน้ำเซียานพรสวรรค์มากมายเพื่อยกระดับมัน

“พรสวรรค์ด้านความเข้าใจนั้นสําคัญกับเรามาก แม้ว่าจะต้องใช้หยดน้ำเซียนพรสวรรค์จํานว
นมาก แต่เราก็ต้องยกระดับมัน!”

เย่เทียนตัดสินใจอย่างลับๆ

จากนั้นเขาก็หยิบหยดน้ำเซียนพรสวรรค์ออกมาและดื่มมันไปหนึ่งจินโดยไม่เสียดาย
ฟูม!!!!

ตราพรสวรรค์แห่งความเข้าใจดูดซับพลังจากหยดน้ำเซียนพรสวรรค์เริ่มเพิ่มระดับขึ้นอย่างช้าๆ

เมื่อนําเซียนพรสวรรค์วหนึ่งจินหมดลง ในที่สุดพรสวรรค์ด้านความเข้าใจก็ยกระดับจากระดับ

เริ่มต้นกลายเป็นระดับกลาง

“หยดน้ำเซียนพรสวรรค์หนึ่งจินสามารถยกระดับพรสวรรค์ด้านความเข้าใจได้ให้เป็นระดับ

กลางได้เท่านั้น ช่างสิ้นเปลืองจริงๆ!” เย่เทียนถอนหายใจ แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจกับการสูญเสีย หยดนําเซียนพรสวรรค์และยังคงดื่มหยดน้ำเซียนพรสวรรค์ต่อไป

ไม่กี่ชั่วโมงผ่านไป เย่เทียนใช้หยดน้าเซียนพรสวรรค์ไป 15 จิน ในที่สุดเขาก็สามารถยกระดับ

พรสวรรค์ด้านความเข้าใจระดับกลางให้กลายเป็นระดับสูงได้

“หวังว่าคงจะไม่เหมือนพรสวรรค์ด้านเวลา!”

เย่เทียนแอบหวังเล็กน้อย

หลังจากดื่มหยดน้ำพรสวรรค์เข้าไปอีกหนึ่งอึก พรสวรรค์ด้านความเข้าใจระดับสูงก็เพิ่มขึ้นเล็ก

น้อย แม้ว่าจะเป็นเพียงนิดเดียว แต่ก็หมายความว่าพรสวรรค์ด้านความเข้าใจระดับสูงสามารถ พัฒนาต่อไปได้ นี่ก็เพียงพอแล้ว

แต่พรสวรรค์ด้านเวลาระดับสูงก่อนหน้านี้ไม่สามารถยกระดับได้แม้แต่นิดเดียว ดังนั้นจึง หมายความว่าไม่สามารถใช้หยดน้ำเซียนพรสวรรค์เพื่อเพิ่มระดับมันได้อีก
ดื่ม!

ดื่มอีก!

ดื่มต่อไป!

เย่เทียนใช้หยดนําเซียนพรสวรรค์อย่างต่อเนื่อง หลังจากดูดซับหมดเขาก็ยังยังดื่มต่อไปจนเช้าวันรุ่งขึ้น

เย่เทียนดื่มหยดน้ำเซียนพรสวรรค์ไปประมาณ 500 จิน ในที่สุดพรสวรรค์ด้านความเข้าใจของเขาเปลี่ยนไป

“พรสวรรค์ด้านความเข้าใจ: สูงสุด”

“ฟูววว”

เย่เทียนถอนหายใจด้วยความโล่งอก

เขาตรวจสอบและพบว่าเมื่อพรสวรรค์ด้านความเข้าใจของเขาไปถึงจุดสูงสุดแล้วตอนนี้ ความเข้าใจของเขาจะเพิ่มขึ้นถึง 20 เท่า

เพิ่มความเข้าใจถึง 20 เท่า เย่เทียนรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรที่เขาไม่สามารถทําความเข้าใจได้อีกแล้ว

เมื่อมาถึงห้องฝึกฝนใกล้กับศิลาแห่งการรู้แจ้ง เย่เทียนก็เริ่มเปิดใช้งานพรสวรรค์ด้านความ เข้าใจเพื่อทําความเข้าใจเต๋าแห่งดาบในทันที
ตูม!!!!

เย่เทียนรู้สึกราวกับว่าตัวเขานั้นเป็นเหมือนเทพเจ้า ที่สามารถเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับความลึกลับของวิถีดาบ ซึ่งมันง่ายดายกว่าก่อนหน้านี้มากความก้าวหน้าในเส้นทางแห่งดาบของเขา

นั้นรวดเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อจนยากที่จะจินตนาการได้

เดิมทีเขาบรรลุเต๋าแห่งดาบไป 17% แต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาสามารถทะลวงเข้าสู่ขั้น18%ได้ทุกเมื่อ

วันรุ่งขึ้นเย่เทียนก็บรรลุเต๋าแห่งดาบ 18%

เจ็ดวันต่อมาเต๋าแห่งดาบของเขาก็มาถึง 19%

ครึ่งเดือนต่อมา เย่เทียนก็บรรลุเต๋าถึง 20%

แต่การฝึกทักษะดาบนั้นรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก ในเวลาเพียงวันเดียวเย่เทียนก็ประสบความสําเร็จในการยกระดับทักษะดาบตัดดาราถึงขั้นสูง ซึ่งสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ถึง 80 เท่า

สิบวันต่อมาในที่สุดเย่เทียนก็ฝึกฝนทักษะดาบระดับตํานาน ดาบตัดดาราไปจะถึงขั้นสมบูรณ์แบบได้

นี่เป็นทักษะดาบระดับตํานานขั้นสมบูรณ์แบบเพียงทักษะเดียวของเย่เทียน

ผลของทักษะดาบระดับตํานานนี้ลดลงเล็กน้อย และสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ 90 เท่าซึ่งน้อยกว่าทักษะดาบระดับนํานานอื่นๆแต่ความเร็วของมันมันกลับเหนือกว่าทักษะดาบระดับต่านานอื่นๆ

ด้วยระดับการบ่มเพาะของเย่เทียนในตอนนี้เขาสามารถสังหารศัตรูได้ในระยะทางหลายแสนลี้ได้ทักษะดาบเช่นนี้น่ากลัวเป็นอย่างมาก!

เย่เทียนยังรู้สึกว่าตราบใดที่เขามีเวลามากพอเขาสามารถศึกษาทักษะดาวประดับทองจํานวมากและสร้างทักษะดาบระดับตํานานขึ้นมาได้

อย่างไรก็ตามทักษะดาบของเขาในตอนนี้เพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องเสียเวลาในสร้างมันขึ้นมาใหม่

“ตอนนี้เราควรที่จะยกระดับการบ่มเพาะของเราก่อน!”

เย่เทียนตัดสินใจ

ช่วงนี้เขาไม่ได้ฝึกฝนพลังบ่มเพาะเลยหากยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาคงไม่สามารถทําลายขีดจํากัดของร่างกายครั้งที่ 8 ได้

แต่ขณะที่เขากําลังเตรียมตัวจะฝึกฝนเขาก็ได้รับข้อความจากโลกเสมือนจริง ค่าเชิญท้าประลองของเขาถูกยอมรับ

“จักรพรรดิดาบหักยอมรับการประลอง!”

โดยไม่รีรอ เย่เทียนเข้าสู่โลกเสมือนจริงในทันที

พื้นที่เสมือนจริง เย่เทียนและจักรพรรดิดาบหักมาถึงเกือบจะในเวลาเดียวกัน

“เย่เทียน คุณกล้าประลองกับฉันในขณะที่ยังคงเป็นจักรพรรดิ 5 ดารา? แถมยังเดิมพันด้วยคะแนน 5,000 คะแนน?คุณกลัวว่าฉันจะไม่ตอบรับการท้าประลองของคุณอย่างนั้นหรอ?”

จักรพรรดิดาบหักพูดขึ้นด้วยความประหลาดใจ

ต้องรู้ก่อนว่า 5,000 คะแนนไม่ใช่จํานวนน้อยๆ 1000 คะแนนก็เพียงพอแล้วสําหรับการทําประลอและไม่จําเป็นต้องเดิมพันด้วยคะแนนถึง 5,000 คะแนนที่เย่เทียนเลือกที่จะเดิมพันด้วย 5000 คะแนนก็เป็นเพราะว่าเขากังวลว่าจักรพรรดิดาบหักจะไม่ตอบรับการท้าประลองของจักรพรรดิ 5 ดารา

เขาเป็นเพียงเด็กใหม่ อีกฝ่ายเป็นชายชราที่มีประสบการณ์โชกโชน 5000 คะแนนจึงนับว่าเป็นคะแนนที่สมเหตุสมผลเขาไม่หยิ่งยโสพอที่จะเดิมพันหลายหมื่นคะแนนหากเขาชนะจริงๆ มันอาจจะเป็นการล่วงเกินอีกฝ่าย

เขาเชื่อว่าเมื่อจักรพรรดิดาบหักเห็นการเดิมพัน 5,000 คะแนน บวกกับความแข็งแกร่งระดับจักรพรรดิระดับ 5 ดาราที่เขาได้แสดงออกมาฝ่ายตรงข้ามจะต้องตอบรับค่าท้าประลองของเขา

อย่างแน่นอนและในที่สุดมันก็เป็นไปตามคาด

จักรพรรดิดาบหักรับการประลองครั้งนี้

“ผมเป็นนักดาบเหมือนกันจึงอยากจะขอคําชี้แนะจากจักรพรรดิดาบหัก!”

เย่เทียนหยิบดาบระดับดาราออกมาพร้อมๆกับปลดปล่อยเต๋าแห่งดาบออกมา

Tags:
เว็บอ่านนิยาย PDF นิยายจีน นิยายแปล นิยายไม่ติดเหรียญ นิยายวาย นิยายรัก นิยายY https://lnwnovel.com นิยายกำลังภายในสนุกๆ อ่านได้บน IPAD IPhone Android IOS ได้ทุกแพลตฟอร์ม มือถือทุกเครื่อง