Your Talent Is Mine ระบบคัดลอกพรสวรรค์ 167

15 มีนาคม 2019   @admin  

Your Talent Is Mine ระบบคัดลอกพรสวรรค์ – บทที่ 167 กักขังมิติ! พรสวรรค์ตัวตายตัวแทน!

“รอยแยกที่เชื่อมต่อไปยังโลกมนุษย์น่าเสียดายที่รอยแยกมิตินี้มีระดับต่ำเกินไปข้าไม่สามารถผ่านเข้าไปได้มิฉะนั้นข้าเองก็อยากไปยังโลกมนุษย์เช่นกัน!”

ตี้ หลิง มองไปที่รอยแยกมิติและพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำ

จากนั้นมันก็ลงมือ!

พลังแห่งมิติได้แผ่กระจายออกไป รอยแยกมิติก็เริ่มแตกออก

เดิมทีฐานทัพทั้งสามได้ร่วมมือกันสร้างค่ายกลระดับสูงสุดขึ้นมาใหม่แล้ว คดไม่ถึงว่ารอยแยกมิตินี้จะฉีกขาดอีกครั้งค่ายกลระดับสูงสุดไร้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์อีกด้านหนึ่งของรอยแยก

เย่เทียนสัมผัสได้ถึงความผันผวนของรอยแยกมิติในทันทีส่วนระดับราชาคนอื่นๆก็รับรู้ได้เช่นกันพวกเขารีบหนีออกไปในทันที เพราะเขารู้ดีว่าสัตว์อสูรระดับจักรพรรดิกําลังจะเริ่มโจมตีอีกครั้งถ้ายังไม่หนีตั้งแต่ตอนนี้ไม่เท่ากับว่ากําลังรนหาที่ตายหรอกหรือ?

โชคไม่ดีที่ค่ายกลใหญ่ระดับสูงสุดกําลังถูกทําลายอีกครั้ง และฐานทั้งสามแห่งเสียค่าวัสดุไปเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างค่ายกลนี้ขึ้นมาใหม่อย่างไรก็ตาม

ในตอนนี้ เหล่าราชาพลันพบว่าพวกเขาไม่สามารถขยับตัวได้ แม้ต้องการจะหนีก็ไม่สามารถหาได้ตูม!!!!!

พลังแห่งมิติแผ่ออกมาแช่แข็งอากาศโดยรอบภายใต้พลังแห่งมิตินี้ระดับราชาไม่แม้แต่สามารถกระพริบตามีเพียงความคิดเท่านั้นที่ยังคงอยู่

“แช่แข็งความว่างเปล่า! นี่มันความสามารถอะไรกัน?”

เหล่าราชาต่างหวาดกลัวพวกเขาไม่อาจจินตนาการถึงความสามารถนี้

มีเพียงเย่เทียนเท่านั้นที่รู้ว่านี่เป็นหนึ่งในพรสวรรค์ด้านมิติระดับสูงสุดนั่นก็คือการกักขังมิติที่สามารถแช่แข็งพื้นที่ได้

“บ้าเอ๊ย ขยับไม่ได้เลย!”

เย่เทียนใช้พลังทั้งหมดของเขาพยายามใช้ทักษะเคลื่อนย้ายพริบตาแต่พลังเคลื่อนย้ายพริบตาของเขาถูกปิดกั้นโดยทักษะกักขังมิติ แม้ว่าร่างกายของเขาจะเคลื่อนที่ได้แต่ความเร็วของเขานั้นก็เชื่องช้าถึงขีดสุด

ในตอนนั้นเอง

เขาเห็นอุ้งเท้าขนาดเล็กที่ยื่นออกมาจากรอยแยกมิติ มันต้องเป็นเจ้าของอุ้งเท้านั้นแน่ที่ปลดปล่อยพลังกักขังมิติออกมา

“พรสวรรค์ด้านมิติระดับสูงสุด!”

หัวใจของเย่เทียนเต้นระรัว เขาพยายามเคลื่อนตัวเขาหาอุ้งเท้านั้นทันที

เดิมทีเขาอยู่ห่างจากรอยแยกในมิติเพียง 3,000 เมตร และในชั่วพริบตาเขาก็เข้าใกล้ระยะ2,000 เมตร

ตอนนี้ความสามารถในการคัดลอกของเขาครอบคลุมระยะ 2,000 เมตรแล้วทันใดนั้น

มือของคิงคองก็ยื่นออกมาพร้อมๆกับหอกสีทองที่ปรากฏขึ้นอีกครั้ง

คิงคองกําลังจะลงมือแล้ว!

“เร็วเข้า!”

เย่เทียนร้อนใจ

ในพริบตาเดียว เขาตรวจสอบพรสวรรค์ของตี้ หลิง

ประเภท: สัตว์อสูรกลืนนภา

พรสวรรค์ทางสายเลือด: ระดับจันทรา

พรสวรรค์ด้านมิติ: ระดับสูงสุด

สัตว์อสูรกลืนนภาตัวนี้มีพรสวรรค์พิเศษเพียงอย่างเดียว แต่พรสวรรค์ด้านมิติของมันกลับเป็นพรสวรรค์ด้านมิติระดับสูงสุด

นี้เป็นเรื่องที่ท้าทายสวรรค์มาก

พรสวรรค์ด้านมิติระดับสูงสุด สามารถใช้ทักษะ การรับรู้มิติ, ตราประทับมิติ, มิติส่วนตัว,เคลื่อนย้ายพริบตา, คมดาบมิติและกักขังมิติได้

ด้วยความสามารถในการเคลื่อนย้ายพริบตาดาบมิติและกักขังมิติก็เพียงพอที่จะทําให้สัตว์อสูรกลืนนภาไร้ซึ่งข้อบกพร่องตราบใดที่ความสามารถด้านมิติของมันไม่ได้ถูกจํากัดมันก็เกือบที่จะไร้เทียมทาน!

“คัดลอก!”

ในความคิดเดียว พรสวรรค์มิติสูงสุดของสัตว์อสูรกลืนนภาก็ถูกเย่เทียนคัดลอกทันทีพร้อมๆกับการโจมตีของคิงคองที่ถูกปลดปล่อยออกมา

“มนุษย์ ตายซะ!

หอกยาวสีทองพุ่งเข้ามา ทักษะกักขังมิติของสัตว์อสูรกลืนอากาศไม่ได้ยับยั้งหอกสีทอง ดังนั้นความเร็วของหอกสีทองจึงไม่ได้รับผลกระทบ

ในสถานการณ์เช่นนี้ เย่เทียนรู้ดีว่าเขาไม่สามารถหลบหอกสีทองนี้ได้ แม้ว่าเขาจะใช้ความสามารถด้านเวลาเขาก็ไม่สามารถหลบได้ พรสวรรค์ด้านเวลาของเขาเป็นเพียงระดับเริ่มต้นเท่านั้น

มันเกือบจะไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิง

แต่เย่เทียนยังมีไพ่ตายอีกใบหนึ่ง

“พรสวรรค์ตัวตายตัวแทน!”

เย่เทียนกระตุ้นพรสวรรค์ตัวตายตัวแทนทันที

พรสวรรค์นี้ไม่ใช่พรสวรรค์ด้านมิติ ทักษะกักขังมิติจึงไม่สามารถปิดกั้นพรสวรรค์นี้ได้พรสวรรค์ตัวตายตัวแทนสามารถเมินเฉยต่อเวลามิติ ดังนั้นพรสวรรค์ด้านมิติไม่มีทางจะขัดขวางพรสวรรค์
ตัวตายตัวแทนได้สิ่งที่สามารถทําลายพรสวรรค์ตัวตายตัวแทนมีเพียงการโจมตีทางวิญญาณเท่านั้นหาก

วิญญาณของเย่เทียนถูกทําลาย พรสวรรค์ตัวตายตัวแทนก็จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้

แต่ตี้ หลิง และคิงคองไม่มีพรสวรรค์ทางวิญญาณที่หาได้ยาก ดังนั้นพวกมันจึงไม่สามารถฆ่าเย่เทียนได้

วินาทีนั้นพรสวรรค์ตัวตายตัวแทนก็เปิดใช้งาน

ร่างเทียมของเย่เทียนสลับตําแหน่งกับเย่เทียนในพริบตา แต่การสลับตําแหน่งนี้เป็นเพียงการสลับร่างกาย เสื้อผ้า ถุงเก็บของหรืออะไรทํานองนั้นมันไม่ได้ถูกแทนที่แต่สมบัติของเย่เทียนเกือบทั้งหมดถูกเก็บไว้มิติส่วนตัว

เนื่องจากมิติส่วนตัวของเขามีขนาดใหญ่พอที่จะเก็บสมบัติทั้งหมดไว้ได้ มีสมบัติเพียงไม่กี่ชิ้นที่อยู่ในถุงเก็บสมบัติและสมบัติทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสมบัติทั่วไปที่ไม่ได้มีมูลค่ามากนัก

พรูด!!!

หอกสีทองแทงทะลุร่างของเย่เทียน พลังอันน่าหวาดผวาทําลายของเย่เทียนอย่างสมบูรณ์

ศพของเย่เทียนลอยอยู่บนอากาศค่อยๆตกลงมาบนพื้นดิน

และในเวลาเดียวกัน

สัตว์อสูรระดับราชาก็พุ่งออกมาจากรอยแยกมิติ พวกมันทั้งหมดเป็นลูกน้องของคิงคองภาย

ใต้การวางแผนของคิงคอง พวกมันได้มาถึงศพของเย่เทียนและหยิบถุงเก็บสมบัติทั้งหมดกลับไปยังโลกของสัตว์อสูร

ทันใดนั้น

เมื่อผนึกมิติหายไป สัตว์อสูรระดับจักรพรรดิก็จากไปเช่นกัน

แต่เหล่าสัตว์อสูรกลับแห่กันมาราวกับจะบุกเข้ามาอีกครั้ง

“ท่านเย่เทียนตายแล้ว?”

หยุนเมิ่งหลี่ตัวสั่น

เย่เทียนอยู่ในระดับศักดิ์สิทธิ์ และยังเป็นระดับศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งมากพรสวรรค์ของเขาสูงมาก สามารถบรรลุขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ได้ในระยะเวลาอันสั้น!

“รีบฆ่าสัตว์อสูรก่อนเถอะ สัตว์อสูรระดับจักรพรรดิไม่สามารถโจมตีได้อีกต่อไป เราไม่สามารถปล่อยให้ท่านเย่เทียนเสียสละไปเปล่าๆได้!”
ราชาเสวียนรีบกล่าว

ระดับราชาคนอื่นๆได้ตอบสนองทันที หากไม่สามารถผนึกรอยแยกนี้ได้ ฐานทัพใหญ่ทั้ง 3 ฐานจะตกอยู่ในอันตราย

“ฆ่า!”

“ฆ่า!”

“ฆ่า!”

เหล่าผู้ฝึกยุทธระดับราชาต่างพุ่งเข้าใส่สังหารสัตว์อสูรอย่างบ้าคลั่ง

โชคดีที่รอยแยกมิติยังไม่เสถียร สัตว์อสูรที่บุกเข้ามาก็มีจํานวนไม่มากนักดังนั้นพวกมันจึงถูก

สังหารโดยระดับราชาอย่างรวดเร็ว เหล่าจอมเวทย์ค่ายกลระดับราชาก็เรียกจอมเวทย์ค่ายกลมาช่วยกันสร้างค่ายกลขึ้นอย่างรวดเร็ว

อีกฟากของรอยแยกโลกของสัตว์อสูร

“ท่านคิงคอง!”

สัตว์อสูรส่งถุงเก็บของหลายใบให้กับคิงคองที่ตอนนี้อยู่ในสภาพอ่อนแอคิงคองรับถุงเก็บสมบัติมา และพบว่าเขาไม่สามารถปรับแต่งถุงเก็บสมบัติเหล่านี้ได้?

“น่าแปลก มนุษย์ผู้นั้นตายไปแล้ว ทําไมข้าถึงปรับแต่งมันไม่ได้? หรือว่าถุงเก็บสมบัติของ

มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าของได้แม้ว่าเจ้านายของมันจะตายไปแล้ว?”

คิงคองไม่ค่อยรู้เรื่องโลกมนุษย์มากเท่าไหร่ จึงไม่แปลกที่มันจะคิดเช่นนี้

ดังนั้นมันจึงกระตุ้นพลังของสัตว์อสูรระดับจักรพรรดิเพื่อทําลายตราประทับวิญญาณบนถุงเก็บสมบัติก่อนที่จะเปิดถุงเก็บสมบัติออก

“เป็นไปได้ยังไง?ระดับศักดิ์สิทธิ์จะมีสมบัติเพียงแค่นี้?ลูกแก้วมังกรวารีข้าอยู่ไหน?”

คิงคองตะลึงงัน

มนุษย์ระดับศักดิ์สิทธิ์คนนี้ยากจนเกินไป!

“ไม่สิ มนุษย์ผู้นั้นมีพรสวรรค์ด้านมิติ ต้องมีมิติส่วนตัวอย่างแน่นอน!” ทันใดนั้นคิงคองก็ตระหนักได้แต่มันสายเกินไปแล้วมิติส่วนตัวค่อนข้างพิเศษเมื่อตายไปมิติส่วนตัวจะพังทลายลง

และไม่สามารถคงสภาพเอาไว้ได้

เนื่องจากมิติส่วนตัวเป็นความสามารถของพรสวรรค์ด้านมิติ เมื่อเจ้าของตายไปแล้วพรสวรรค์ด้านมิติจะหายไป และมิติส่วนตัวก็จะพังทลายลง

ดังนั้น ลูกแก้วมังกรวารีของมันมีโอกาสสูงที่มันจะตกลงสู่ความโกลาหลของมิติที่ล่มสลายยากจะนํามันกลับมาได้

“มนุษย์สมควรตาย สักวันข้าจะก้าวเข้าสู่โลกมนุษย์ และสังหารพวกมันให้สิ้นซาก!”

คิงคองคํารามอย่างบ้าคลั่ง

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นคิงคอง หมิงคง หรือตี้หลิง ก็คงไม่คิดมาก่อนว่าเย่เทียนจะยังไม่ตาย ที่คิงคองฆ่าไปเป็นเพียงร่างเตรียมตัวตายตัวแทนของเขาเท่านั้น

ใกล้ฐานทะเลมาร

ในถ้ําลึกกลางภูเขา เย่เทียนยันตัวลุกขึ้นนั่งบนแผ่นหิน และตรวจสอบร่างกายของตัวเอง เมื่อพบว่าร่างกายของเขายังคงเป็นเหมือนเดิม เขาก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอก

“ฉันทําสําเร็จแล้ว ทุกคนคงคิดว่าเราตายไปแล้วแน่ๆ”

ไม่นานเขาก็จมดิ่งสู่ความสุขของการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่

ครั้งนี้เขาได้รับพรสวรรค์ด้านมิติระดับสูดสุดมา!

Tags:
เว็บอ่านนิยาย PDF นิยายจีน นิยายแปล นิยายไม่ติดเหรียญ นิยายวาย นิยายรัก นิยายY https://lnwnovel.com นิยายกำลังภายในสนุกๆ อ่านได้บน IPAD IPhone Android IOS ได้ทุกแพลตฟอร์ม มือถือทุกเครื่อง