Your Talent Is Mine ระบบคัดลอกพรสวรรค์ 161

15 มีนาคม 2019   @admin  

Your Talent Is Mine ระบบคัดลอกพรสวรรค์ – บทที่ 161 เย่หยูสร้างรากฐานที่สมบูรณ์แบบ!

“ตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง?”

เย่เทืยนถาม

“ไม่ค่อยดีนักสัตว์อสูรทะเลมักจะบุกมาอยู่บ่อยครั้งตอนนี้ฉันได้ยินมาว่ามีแค่สัตว์อสูรระดับราชาเท่านั้นแต่หากมีสัตว์อสูรที่สูงกว่าระดับราชามาแล้วล่ะก็เกรงว่ารอยแยกคง…”

เย่วหลิงไม่ได้พูดต่อ แต่ความหมายชัดเจนแล้ว

“ยังหาสาเหตุไม่เจอเหรอ?”

เย่เทียนไม่เชื่อว่าจู่ๆสัตว์อสูรที่อยู่ในทะเลจะบุกขึ้นฝั่งมาโจมตีรอยแตกมิติโดยไร้เหตุผลหากจะบอกว่าสัตว์อสูรจากด้านในรอยแยกและสัตว์อสูรในทะเลเป็นฝ่ายเดียวกันก็ไม่ถูกต้องฝ่ายหนึ่งเป็นสัตว์อสูรที่อาศัยอยู่บนบกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสัตว์อสูรที่อยู่ในทะเลพวกมันไม่ใช่เผ่า

พันธุ์เดียวกัน จึงไม่มีทางที่พวกมันจะร่วมมือกันง่ายๆการที่สัตว์อสูรในทะเลโจมตีรอยแยกมิติแน่นอนว่าจะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้น

“ไม่รู้เลย!”

เย่วหลิงส่ายหัวยังหมดหนทาง

เธอเป็นเพียงปรมาจารย์เท่านั้นข้อมูลที่เธอรู้เป็นเพียงสิ่งที่ตระกูลใหญ่อื่นๆรู้เท่านั้นข้อมูลบางอย่างเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้

เย่เทียนไม่ได้อยู่ในตระกูลเย่วอีกต่อไปเขากล่าวคําอําลาทันที

อย่างไรก็ตาม เขาจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับเรื่องสัตว์อสูรทะเลที่โจมตีรอยแยกมิติ หากเกิดปัญหาขึ้นที่รอยแยกมิติฐานทัพทะเลมารจะตกอยู่ในอันตรายแม้ว่าเขาจะเข้าร่วมฐาน

จงไห่แล้วแต่เขาก็ไม่สามารถนิ่งเฉยได้หากเกิดอะไรขึ้นกับฐานทะเลมาร

“หลังจากเราส่งเย่หยูที่ฐานจงไห่แล้วค่อยไปตรวจสอบ!”

เย่เทียนตัดสินใจ

หลังจากนั้นเย่เทียนก็พาเย่หยูเสี่ยวจินและเสี่ยวจื่อเดินทางกลับไปที่ฐานจงไห่

เนื่องจากเขาพาหนึ่งคนและสัตว์อสูรอีกสองตัวมาด้วย และร่างกายของเสี่ยวจินก็ยังใหญ่โต

มาก เย่เทียนจึงต้องชะลอความเร็วลง ดังนั้นเขาจึงใช้เวลาไปมากกว่าครึ่งวันกว่าจะมาถึงฐานจงไห่

เย่เทียนเป็นผู้ฝึกยุทธระดับศักดิ์สิทธิ์หลังจากลงทะเบียนกับหอคอยแล้ว เจ้าหน้าที่ของฐานจงไห่ก็ลงทะเบียนให้กับเย่หยูทันทีตอนนี้เธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของฐานจงไห่อย่างเป็นทางการ

หลายวันต่อมา เย่เทียนมักจะเดินสํารวจสํานักงานใหญ่ของพันธมิตรพเนจรและสาขาต่างๆอยู่

บ่อยๆ ในที่สุดเขาก็ได้จ่ายเงินเป็นจํานวนมาก จนเกือบจะต้องขายสมบัติเครื่องหนึ่งที่เขามีเพื่อ

แลกเปลี่ยนกับสมบัติที่ช่วยให้เย่หยูสร้างรากฐานที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้

เช่น นําโลหิตหยกดําที่ใช้ทําลายขีดจํากัดของการขัดเกลาผิวหนัง เห็ดหลินจือหมื่นปีหลายขีดจํากัดกล้ามเนื้อโอสถล้างไขกระดูกทําลายขีดจํากัดการขัดเกลากระดูกเลือดของสัตว์อสูร

ระดับจักรพรรดิใช้ในการทําลายขีดจํากัดการขัดเกลาเลือด โอสถเบญจธาตุทําลายขีดจํากัดของอวัยวะภายใน

สมบัติทั้ง 5 ชนิดนั้นหายากมากถ้าไม่ใช่เพราะเย่เทียนโชคดีและจ่ายในราคามหาศาลเขาคงจะไม่สามารถได้รับสมบัติทั้ง 5 ชิ้นนี้มา ในระยะเวลาอันสั้น

เพื่อที่จะรวบรวมสมบัติทั้ง 5 ชิ้นนี้ให้เร็วที่สุดเย่เทียนจึงจ่ายในราคาที่สูงถึง 1 ใน 4 เท่าจาก

ราคาปกติ แต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจหากมันสามารถทําให้น้องสาวของเขามีรากฐานที่สมบูรณ์แบบได้มันก็คุ้มค่า

หลังจากรวบรวมสมบัติทั้งหมดจนครบเย่เทียนก็เข้ามาให้ห้องฝึกฝนระดับสูงเขาให้เย่หยูเริ่ม

กินโลหิตหยกดําและสมบัติชิ้นอื่นเพื่อทําลายขีดจํากัดในทันที

เย่หยูมองไปที่โลหิตหยกดําที่มีสีดําเหมือนหมึกคนข้างน่าขยะแขยงแต่เธอก็กัดฟันและยกมันขึ้นดื่ม

ถึงแม้ว่ามันจะถูกเรียกว่าโลหิตหยกดําแต่ที่จริงแล้วมันเป็นน้ํามันของสมุนไพรที่หายากมาก

และด้วยคุณสมบัติของวันที่สามารถช่วยในการทําลายขีดจํากัดการขัดเกลาผิวหนังได้มูลค่าของมันจึงสูงเป็นอย่างมาก

หลังจากเย่หยูดื่มมัน เธอก็รู้สึกได้ว่าผิวหนังของเธอแสบร้อนราวกับว่ามีแมลงนับพันตัวรุมกัดต้องอดทน!

เย่หยูรู้ว่าการจะเป็นสร้างรากฐานที่สมบูรณ์แบบได้นั้น เธอต้องอดทนต่อความเจ็บปวดเหล่านี้เมื่อเทียบกับความพยายามของพี่ชายของเธอ ความเจ็บปวดนี้นับว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เธอจะทําให้สิ่งที่พี่ชายของเธอได้มาอย่างยากลําบากสูญเปล่าไม่ได้

เย่เทียนมองไปที่ใบหน้าที่เจ็บปวดของน้องสาวเขารู้สึกปวดใจมาก แต่การทําลายขีดจํากัดของร่างกายนั้นคือการท้าทายสวรรค์ มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทุกข์ทรมานได้

ในวันแรกเย่หยูสามารถทําลายขีดจํากัดการขัดเกลาผิวหนังได้สําเร็จ

วันที่สองเธอได้ทําลายขีดจํากัดการขัดเกลากล้ามเนื้อ!

ในวันที่สามเธอทําลายขีดจํากัดการขัดเกลากระดูก!

ในวันที่สี่เย่หยูได้ทําลายขีดจํากัดการขัดเกลาเลือด!

และในวันที่ห้าเย่หยูได้ทําลายขีดจํากัดของอวัยวะภายในและประสบความสําเร็จในการสร้างรากฐานที่สมบูรณ์แบบ

แต่หลักฐานที่สมบูรณ์

เมื่อเทียบกันแล้ว เย่หยูใช้เวลาเพียง 5 วันในการทําลายขีดจํากัดของเธอแต่เย่เทียนใช้เวลาหลายเดือนในการทําลายขีดจํากัดของร่างกายของเขา มันช้ากว่ากันมากแบบของเย่เทียนนั้นเหนือกว่าของเย่เหยูอย่างเทียบกันไม่ได้

นอกจากนี้วิธีการสร้างรากฐานที่สมบูรณ์แบบของเย่เทียนทําให้เขาสามารถเข้าใจความลึกลับ

ของพรสวรรค์ได้อย่างง่ายดาย แต่การสร้างรากฐานที่สมบูรณ์แบบจากสมบัติภายนอกมันเปรียบเสมือนการบังคับทําลายขีดจํากัด การทําความเข้าใจความลึกลับของพรสวรรค์จึงยากกว่ามาก

เพียงแค่การสามารถบรรลุ 70% ของพรสวรรค์ระดับลึกลับปลอมเพียง 1 ชนิดก็ต้องใช้เวลาอย่างยาวนานแตกต่างกับเย่เทียนเพราะแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้พรสวรรค์ในการคัดลอกเขาก็สามารถทําให้พรสวรรค์ของเขากลายเป็นระดับลึกลับที่แท้จริงได้หลายชนิด

ด้วยความช่วยเหลือของศิลาสงครามเทพสงคราม ภายในไม่กี่เดือนก็สามารถบรรลุความลึกลับของพรสวรรค์ระดับลึกลับได้…………..
..
นี่คือความแตกต่างระหว่างสองวิธีในการสร้างรากฐานที่สมบูรณ์แบบ!

อย่างไรก็ตามเย่หยูไม่ได้มีพรสวรรค์ในการคัดลอกมันเป็นเรื่องยากมากที่จะรวบรวมพรสวรรค์ระดับสูงสุดในแต่ละด้านไม่มีขุมกําลังใดในฐานทัพจงไห่ที่สามารถปลูกฝังอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์ระดับสูงสุดหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

เย่เทียนไม่ได้คาดหวังว่าเย่หยูจะเป็นอัจฉริยะระดับสูงสุดตราบใดที่เธอแข็งแกร่งพอที่จะ

ปกป้องตัวเองได้เขาก็พอใจแล้ว

ไม่กี่วันต่อมาเย่เทียนก็ออกไปแลกเปลี่ยนสมบัติที่ช่วยเพิ่มพรสวรรค์ด้านความเร็วระดับกลางและสมบัติที่ช่วยเพิ่มพรสวรรค์ด้านการป้องกันระดับกลางและนี่คือขีดจํากัดที่เขาสามารถหาได้แล้ว

ด้วยความพยายามของเย่เทียนพรสวรรค์ของเย่หยูจึงกลายเป็นดังนี้

มนุษย์: เย่หยูพรสวรรค์ในการบ่มเพาะ: ดารา

พรสวรรค์ด้านน้ําแข็ง: สูงสุด

พรสวรรค์ด้านความเร็ว: ปานกลาง

พรสวรรค์ด้านการป้องกัน:ปานกลาง

ดังนั้นเย่หยูจึงกลายเป็นอัจฉริยะที่แท้จริง

“เสียวหยู น้องเก็บตัวที่นี่เพื่อฝึกฝนตามทักษะการบ่มเพาะกายาทองคําด้วยพรสวรรค์ของน้องในตอนนี้น้องสามารถทะลวงเข้าสู่ระดับปรมาจารย์ได้อย่างง่ายดายพี่จะออกไปข้างนอกสัก

พัก” เย่เทียนกําชับ

“อื้ม!”

เสี่ยวหยูพยักหน้าและเริ่มเก็บตัวฝึกฝนในห้องฝึกฝนระดับสูงกับเสี่ยวเสวียน

สําหรับห้องฝึกฝนระดับสูงสุดเย่เทียนยังไม่ได้เริ่มสร้างมันเพราะเขายังคงเป็นจอมเวทย์ค่าย

เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งไม่ค่อยได้ทําความเข้าใจกับรูปแบบค่ายกล

กลระดับสูงเท่านั้น ไม่ใช่ว่าพรสวรรค์ของเขาจะไม่ดีพอ แต่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการฝึกฝน

หลังจากนี้หากมีเวลาเย่เทียนก็วางแผนที่จะใช้เวลาหลายวันในมิติศิลาเทพสงครามเพื่อท่า

แต่ในตอนนี้เขายังไม่มีเวลามากพอมีสิ่งสําคัญกว่าที่เขาจะต้องรีบจัดการเขาวางแผนที่จะไป

ความเข้าใจรูปแบบค่ายกลและยกระดับให้กลายเป็นจอมเวทย์ระดับสูงสุด

ที่ยังฐานทะเลมารเพื่อกําจัดสัตว์อสูรทะเลและแก้ปัญหาเรื่องรอยแยกของมิติ

เขารู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ธรรมดาดังนั้น

เย่เทียนจึงน่าร่างเทียมตัวตายตัวแทนไปด้วยเพื่อรับประกันความปลอดภัย

ร่างเทียมตัวตายตัวแทนในปัจจุบันเป็นร่างเทียมที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก่อนหน้านี้เขา

ได้สังหารสัตว์อสูรระดับศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ร่างของมันเป็นร่างเทียมตัวตายตัวแทนเพราะข้อกําหนดของพรสวรรค์ตัวตายตัวแทนนั้นการสร้างร่างเทียมขึ้นมาจําเป็นต้องอยู่ในระดับการบ่มเพาเดียวกันกับร่างจริง

มิฉะนั้นพรสวรรค์ตัวตายตัวแทนจะไม่ทํางาน

เย่เทียนมาถึงฐานทะเลมารอย่างรวดเร็วแต่เขาไม่ได้เข้าไปในฐานทะเลมารกลับบินตรงไปยังรอยแยกมิติแทน

“ถึงแล้ว!”

เย่เทียนมองไปยังค่ายกลระดับสูงสุดและพิมพ่า

 

Tags:
เว็บอ่านนิยาย PDF นิยายจีน นิยายแปล นิยายไม่ติดเหรียญ นิยายวาย นิยายรัก นิยายY https://lnwnovel.com นิยายกำลังภายในสนุกๆ อ่านได้บน IPAD IPhone Android IOS ได้ทุกแพลตฟอร์ม มือถือทุกเครื่อง