เทพปีศาจหวนคืน แปลไทย Reverend Insanity 1994

16 กันยายน 2019   @admin  

Reverend Insanity เทพปีศาจหวนคืน – บทที่ 1994 จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งปะทะฟางเลิ้ง

กลุ่มผู้อมตะกําลังเดินทางอยู่ในสวรรค์สีดําอย่างลับๆ

พวกเขาคือกลุ่มผู้อมตะระดับแปดเผ่ามนุษย์กลายพันธุ์ที่นําโดยจักรพรรดิผลึกน้ำแข็ง

จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งได้รับคําสั่งจากอู่ส่วยให้เดินทางไปสนับสนุนถ้ําสวรรค์ของพวกเขาและต่อต้านการบุกโจมตีของวังสวรรค์

ระหว่างทาง หัวใจของจักรพรรดิผลึกน้ำแข็งเต็มไปด้วยความกังวล นี่ไม่เหมือนที่ข้าคิดไว้ข้าให้อู่ส่วยเป็นผู้นํากองกําลังพันธมิตรเพราะต้องการให้เขาเป็นแนวหน้า แต่สุดท้ายข้ากลับถูกส่ง มาต่อต้านวังสวรรค์แทนเขา

จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งต้องการปฏิเสธคําสั่งนี้ แต่สถานการณ์ปัจจุบันเขาไม่มีข้ออ้างที่จะทํา เช่นนั้น

อู่ส่วยได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับบรรพชนทะเลปราณ มันกล่าวได้ว่าเขาต่อต้านศัตรูที่แข็ง แกร่งเพื่อพวกเรา

“ในฐานะรองผู้นํา ข้าต้องพยายามเช่นกัน มันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่ข้าจะมาเสริมกําลังให้กับ ถ้ําสวรรค์ของพวกเรา

จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งไม่ต้องการเผชิญหน้ากับวังสวรรค์โดยตรง

ไม่ว่าชนะหรือแพ้ เขาจะตกเป็นเป้าหมายของวังสวรรค์

เขาต้องการให้อู่ส่วยดึงดูดความสนใจของศัตรู แต่โลกไม่ได้เรียบง่ายเช่นที่เขาคิด สังคมโห ดร้ายกับทุกคน ตอนนี้เขาถูกผลักดันให้ก้าวออกมาข้างหน้าโดยไม่สามารถขัดขึ้น

“ข้าไม่สามารถต่อต้านกระแสน้ำ” จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งลอบถอนหายใจกับตนเอง

เป็นเพียงเวลานี้ที่ผู้อมตะสายตรวจสอบแจ้งเตือน “ท่านรองผู้นํา เราพบผู้อมตะจํานวนมากอยู่ ข้างหน้า พวกเขาเป็นพันธมิตรของเรา”

จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งพยักหน้า เขาไม่แปลกใจ “ไปรวมกลุ่มกับพวกเขา”

แม้จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งจะเสียใจที่สูญเสียตําแหน่งผู้นํากองกําลังพันธมิตรสองสวรรค์ แต่เขา ก็ทําได้เพียงยอมรับและใช้ประโยชน์จากอานาจที่เขามีอยู่อย่างเต็มที่เท่านั้น

ก่อนออกเดินทาง เขาใช้สถานะรองผู้นําสั่งให้กองกําลังจากถ้ําสวรรค์ที่เหลือออกมารวมกลุ่ม และช่วยกับขับไล่วังสวรรค์

ผู้อมตะทั้งสองกลุ่มรวมตัวกันในที่สุด

อย่างไรก็ตามจักรพรรดิผลึกน้ำแข็งกลับรู้สึกโกรธเมื่อเห็นกําลังเสริมเหล่านี้

ถ้ําสวรรค์ศิลาโกลาหลส่งอสูรศิลาแรกกําเนิดออกมา ถ้ําสวรรค์ไข่เน่าส่งผู้อมตะเผ่ามนุษย์ไข่ หกคนออกมา พวกเขามาพร้อมกับค่ายกลวิญญาณอมตะรูปแบบการต่อสู้โบราณเมฆาคลั่ง ถ้ํา สวรรค์ขนทองส่งคฤหาสน์วิญญาณอมตะที่ไม่สมบูรณ์วังจักรพรรดิทมิฬออกมา กองกําลังทั้งสาม มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจักรพรรดิผลึกน้ำแข็ง ดังนั้นพวกเขาจึงส่งไพ่ตายออกมา แต่นอก เหนือจากพวกเขา กองกําลังอื่นไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองกําลังเผ่า มนุษย์ พวกเขาส่งผู้อมตะออกมาเพียงเล็กน้อยและแทบไร้นัยสําคัญ

“ศัตรูอยู่ข้างหน้าแต่กองกําลังของถ้ําสวรรค์เหล่านี้ยังพยายามเก็บรักษาความแข็งแกร่งของ พวกเขาเอาไว้ เห้อ…ถ้ําสวรรค์ของพวกเราอยู่ห่างกันเกินไป ปกติพวกเราไม่ได้ติดต่อกันมากนัก เราร่วมมือกันเพราะแรงกดดันจากภายนอกเท่านั้น

ในไม่ช้ความโกรธของจักรพรรดิผลึกน้ำแข็งก็เปลี่ยนเป็นความหดหูใจและสิ้นหวัง

ในกรณีนี้ข้าก็จะปกปิดความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตนเช่นกัน มันจะเป็นเพียงการแสดงแบบ ผิวเผินเท่านั้น หลังจากทั้งหมดข้าแสดงความจริงใจออกมามากพอแล้ว”

วังสวรรค์แข็งแกร่งมาก หากเป็นไปได้ จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งก็ไม่ต้องการเผชิญหน้ากับพวก เขาโดยตรง เขารู้ขีดจํากัดของตนเอง หากเขาพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใด เขาอาจไม่มี ชีวิตรอดกลับมา

ขณะที่จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งกําลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ การแสดงออกของเขากลับเกิดการ เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ดวงตาของเขาเบิกกว้างและแทบสามารถพ่นไฟออกมา

ผู้อมตะที่อยู่รอบๆถาม “ท่านรองผู้นํา เกิดสิ่งใดขึ้น? ฐานทัพใหญ่ของตระกูลเซียถูกทําลายงั้น หรือ?”

จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งกัดฟันแน่น “ฐานทัพใหญ่ของตระกูลเซียมีท่านผู้นําอยู่ มันจะถูกทํา ลายได้อย่างไร! ตอนนี้หอพิพากษาปีศาจก่าลังบุกโจมตีถ้ําสวรรค์ของข้า ผู้อมตะเผ่ามนุษย์หิมะ ของข้าถ่าลังต่อสู้กับมัน เราต้องรีบไปสนับสนุนเดี๋ยวนี้!”

“นี่…” มารดาอมตะแห่งปัญญาลังเล นางยังต้องการช่วยถ่าสวรรค์ปัญญาที่ยิ่งใหญ่ของนาง

จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งมองมารดาอมตะแห่งปัญญา “ถ้ําสวรรค์ของเจ้าตกอยู่ในมือของศัตรูแล้ว ผลลัพธ์ถูกตัดสินไปแล้ว แต่ถ้ําสวรรค์ผลึกน้ำแข็งของข้ากําลังต่อต้านศัตรู เรายังมีความหวัง เราต้องกลับไปช่วยพวกเขาทันที หากผู้ใดไม่ช่วย ข้าจะรายงานเรื่องนี้กับท่านผู้นําอู่ส่วย!”

จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งอ้างชื่ออู่ส่วย ดังนั้นมารดาอมตะแห่งปัญญาและคนอื่นๆจึงต้องทําตาม คําสั่ง

พวกเขาไม่ปกปิดร่องรอยอีกต่อไปและบินตรงไปยังถ้ําสวรรค์ผลึกน้ำแข็งด้วยความเร็วสูงสุด

ทางเข้าถ้ําสวรรค์ผลึกน้ำแข็งเปิดออก จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งบินเข้าไปด้วยความกระวนกระ วายใจขณะที่คนอื่นๆติดตามไปอย่างใกล้ชิด

ตอนนี้การต่อสู้ครั้งใหญ่กําลังปะทุขึ้นในถ้ําสวรรค์ผลึกน้ำแข็ง หอพิพากษาปีศาจบินไปรอบๆ โดยไม่มีผู้ใดสามารถหยุดมัน

ผู้อมตะระดับหกและระดับเจ็ดของถ่าสวรรค์ผลึกน้ำแข็งพยายามใช้ค่ายกลวิญญาณอมตะต่อ ต้านหอพิพากษาปีศาจแต่มันส่งผลกระทบต่อศัตรูน้อยมาก

หอพิพากษาปีศาจยิงแสงสีแดงเลือดไปยังค่ายกลวิญญาณอมตะ

ด้วยการป้องกันของค่ายกลวิญญาณอมตะ แสงสีแดงเลือดถูกสะท้อนไปยังทิศทางอื่น
“บึม!”

เสียงระเบิดดังขึ้นพร้อมกันพื้นที่รัศมีหลายพันลี้กลายเป็นซากปรักหักพัง

“โอ้ ทุ่งน้ำแข็งของข้า!” จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งเห็นสิ่งนี้และรู้สึกโกรธจัด

ทุ่งน้ำแข็งเป็นแหล่งทรัพยากรขนาดใหญ่ของถ้ําสวรรค์ผลึกน้ำแข็ง แต่ตอนนี้มันถูกทําลายไป แล้ว มนุษย์หิมะนับสิบล้านคนเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยอง

นอกจากทุ่งน้ำแข็งจะเป็นแหล่งทรัพยากรขนาดใหญ่ของถ้ําสวรรค์ผลึกน้ำแข็ง มันยังมีความ สําคัญเป็นพิเศษต่อจักรพรรดิผลึกน้ำแข็ง

ย้อนกลับไป บิดาของจักรพรรดิผลึกน้ำแข็งนําเขามาที่นี่เพื่อทําพิธีก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

“ตอนนี้เจ้าเป็นผู้ใหญ่แล้ว บุตรชายของข้า ทุ่งน้ำแข็งจะเป็นสถานที่ทดสอบของเจ้า เจ้าต้อง อยู่ที่นี่เป็นเวลาเจ็ดวันและเอาชีวิตรอดกลับมา หากเจ้ามีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ใช้วิญญาณ ทะเล วิญญาณของเจ้าจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้น”

จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งวัยเยาว์มองทุ่งน้ำแข็งและรู้สึกหมดหนทาง ความกลัวปรากฏขึ้นใน ดวงตาของเขา

บิดาของจักรพรรดิผลึกน้ำแข็งสังเกตการแสดงออกของบุตรชายและกล่าว “ความกลัวเป็น เรื่องปกติเพราะเจ้าอาจตายที่นี่ ในความเป็นจริงเจ้าต้องเผชิญหน้ากับอันตรายถึงชีวิตก่อนที่เจ้า จะกลายเป็นผู้ใช้วิญญาณ แม้ข้าจะเป็นผู้อมตะ แต่ข้าก็ไม่สามารถปกป้องเจ้าจากสิ่งนี้ ข้าทําได้ เพียงแนะนําเจ้าเท่านั้น”

“มันคือสิ่งใด?” จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งวัยเยาว์ถาม

“มันเป็นเรื่องยากที่จะอยู่ที่นี่เป็นเวลาเจ็ดวันเพียงล่าพัง มันแทบไม่มีความหวัง” บิดาของจัก รพรรดิผลึกน้ำแข็งส่ายศีรษะ “แต่ทุ่งน้ำแข็งมีมนุษย์หิมะอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก หากเจ้าพบพวก เขา พวกเขาจะปกป้องเจ้า”

“แต่ข้าไม่รู้จักคนเหล่านั้น” จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งวัยเยาว์กังวล

บิดาของจักรพรรดิผลึกน้ำแข็งอธิบาย “อย่ากังวล เผ่ามนุษย์หิมะจะปกป้องทุกคนที่ติดอยู่ใน ทุ่งน้ำแข็งเพราะคนเหล่านี้จะลงเอยด้วยการปกป้องพวกเขาในที่สุด พวกเขาจะช่วยเจ้าอย่าง แน่นอน บุตรของข้า หากเจ้าประสบความสําเร็จในการทดสอบครั้งนี้ เจ้าจะต้องปกป้องเผ่าพันธุ์ ของเราในอนาคต!”

จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งวัยเยาว์ค้นหาเผ่ามนุษย์หิมะเป็นเวลาสามวันสามคืนอย่างยากลําบาก

ในช่วงเวลาแห่งชีวิตและความตาย เผ่ามนุษย์หิมะพบเขาและทําให้เขารอดชีวิตมาได้อย่างฉิว เฉียด

เผ่ามนุษย์หิมะรักษาเขาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พวกเขาต้อนรับเขาอย่างอบอุ่น

จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งวัยเยาว์รู้สึกประทับใจมาก ประสบการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเขามาจน ถึงปัจจุบัน

หลังจากก้าวเข้าสู่ระดับแปดและได้รับสมญานามว่าจักรพรรดิผลึกน้ำแข็ง เขาพัฒนาทุ่งน้ำ แข็งและมอบชีวิตที่ดีให้กับเผ่ามนุษย์หิมะเหล่านั้น

แต่ตอนนี้มันกลับพังพินาศไปหมดแล้ว

พินาศทั้งหมด

ความพยายามตลอดหลายปีของจักรพรรดิผลึกน้ำแข็งและความทรงจําที่ดีของเขาถูกทําลาย ล้างไปแล้ว

ความโกรธและความเกลียดชังปะทุขึ้นในหัวใจของเขา

เขาสูดหายใจลึกและคิดถึงคําสอนของบิดา “เผ่ามนุษย์หิมะจะปกป้องทุกคนที่ติดอยู่ในทุ่งน้ำ แข็งเพราะคนเหล่านี้จะลงเอยด้วยการปกป้องพวกเขาในที่สุด พวกเขาจะช่วยเจ้าอย่างแน่นอน บุ ตรของข้า หากเจ้าประสบความสําเร็จในการทดสอบครั้งนี้ เจ้าจะต้องปกป้องเผ่าพันธุ์ของเราใน อนาคต!”

ถึงเวลาที่เขาต้องปกป้องเผ่าพันธุ์ของเขาแล้ว

“ครื้น…”

ในเวลาต่อมา กลิ่นอายที่ยิ่งใหญ่ก็ปะทุออกมาจากร่างของจักรพรรดิผลึกน้ำแข็ง พายุหิมะพุ่ง เข้าโจมตีหอพิพากษาอย่างดุเดือด

กลุ่มผู้อมตะทั้งหมดตกตะลึง

จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งกล้าหาญและแข็งแกร่งมาก

“กําลังเสริมของพวกเขามาถึงแล้ว” ภายในหอพิพากษาปีศาจ ฟางเจ๋งสูดหายใจลึกการแสดงออกของเขากลายเป็นน่ากลัว

ศัตรูมาถึงแล้ว ท่ามกลางพวกเขายังมีผู้อมตะระดับแปดหลายคน

ฟางเจิ้งเป็นเพียงผู้อมตะระดับเจ็ดแต่เขาไม่กระวนกระวาย การต่อสู้ทั้งหมดก่อนหน้านี้ทําให้เขามีความมั่นใจ

แต่เหตุผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความจริงที่ว่าเขาครอบครองคฤหาสน์วิญญาณอมตะระดับแปดหอพิพากษาปีศาจ!

“คิดว่าพวกเจ้าจะสามารถต่อต้านหอพิพากษาปีศาจได้งั้นหรือ?” ฟางเพิ่งเผยรอยยิ้มเย้ยหยันและปลดปล่อยท่าไม้ตายอมตะของหอพิพากษาปีศาจออกไปทันที

จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งกัดฟันแน่น เขาถูกบังคับให้ล่าถอย
เขาเป็นผู้อมตะบนเส้นทางแห่งหิมะและน้ำแข็งเขาไม่ได้บ่มเพาะบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือเส้นทางความแข็งแกร่งเขาไม่สามารถต่อสู้กับคฤหาสน์วิญญาณอมตะได้ด้วยร่างกาย

“สู่!”

“ช่วยท่านรองผู้นํา!”

กองกําลังพันธมิตรสองสวรรค์ตะโกนและเข้าสู่การต่อสู้ทันที

เมื่อเห็นสิ่งนี้ ฟางเจ๋งน่าหอพิพากษาปีศาจสร้างระยะห่างออกไป

แสงสีแดงเลือดส่องประกายขึ้น ท่าไม้ตายอมตะของหอพิพากษาปีศาจถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งอสุรศิลาแรกก่าเนิดเคลื่อนที่ช้าลงผู้อมตะเผ่ามนุษย์ไข่ที่อยู่ในค่ายกลวิญญาณอมตะรูปแบบการต่อสู้โบราณเมฆาคลังได้รับบาดเจ็บคฤหาสน์วิญญาณอมตะที่ไม่สมบูรณ์วังจักรพรรดิทมิฬได้รับความเสียหาย

ผู้อมตะคนอื่นๆมีประโยชน์น้อยมากพวกเขาโจมตีจากระยะไกลเพราะกลัวเสียชีวิตเมื่อศัตรูเข้ามาใกล้พวกเขาจะหลบหนีทันที

จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งโกรธมาก

คนเดียวที่จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งสามารถพึ่งพาได้มีเพียงตัวเขาเองเท่านั้น

ข้าต้องใช้ท่านั้น!! จักรพรรดิผลึกน้ำแข็งตัดสินใจ

“นายท่าน กลุ่มของจักรพรรดิผลึกน้ำแข็งกําลังจะแพ้ เราควรช่วยพวกเขาหรือไม่?”ผู้อมตะระดับเจ็ดบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ อันซุนลอบถามเทพปีศาจจิตวิญญาณ

ถ้ําสวรรค์วิญญาณสงบส่งอันซุนมาที่นี่ขณะที่เทพปีศาจจิตวิญญาณแฝงตัวมาอย่างลับๆ

“ฮ่าฮ่าฮ่า กองกําลังพันธมิตรสองสวรรค์เป็นเพียงเรื่องตลก” เทพปีศาจจิตวิญญาณหัวเราะ “อย่ากังวลจักรพรรดิผลึกน้ำแข็งยังมีไพ่ตายซ่อนอยู่รอดูไปก่อน”

Tags:
เว็บอ่านนิยาย PDF นิยายจีน นิยายแปล นิยายไม่ติดเหรียญ นิยายวาย นิยายรัก นิยายY https://lnwnovel.com นิยายกำลังภายในสนุกๆ อ่านได้บน IPAD IPhone Android IOS ได้ทุกแพลตฟอร์ม มือถือทุกเครื่อง