เทพปีศาจหวนคืน แปลไทย Reverend Insanity 1888

27 เมษายน 2019   @admin  

Reverend Insanity เทพปีศาจหวนคืน – บทที่ 1888 การเปลี่ยนแปลงกลางทาง

หลายวันต่อมา บนเกาะนิรนามแห่งหนึ่งในทะเลตะวันออก

 

แปดผู้อมตะมารวมตัวกัน

 

เสี่ยวหมิงเฉินเป็นผู้นํา กุ้ยฉีเย่ เฟิงเจียง และฮวาตี้ต่างอยู่ที่นี่ นอกจากพวกเขายังมีเพิ่งลัวชื่อ ถูเทาเทา ตงฮัว และชอิง

 

แม้ข้าจะกําเนิดใหม่แต่ดูเหมือนอิทธิพลของมันยังมาไม่ถึงเมี่ยวหมิงเฉิน ฟางหยวนในร่างปลอมชูอิงสังเกต แต่ไม่แสดงออก

 

เช่นเดียวกับชีวิตก่อนหน้า เสี่ยวหมิงเฉินเลือกคนเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 

แต่ตอนนี้ฟางหยวนแตกต่างไปจากเดิมมาก

 

เขาอยู่ในสภาพที่ดีกว่าชีวิตก่อนหน้าอย่างไม่สามารถเปรียบเทียบ

 

ชีวิตก่อนหน้าเขาไม่สามารถกลืนกินถ้ําสวรรค์ทะเลปราณ เขาทําได้เพียงฉกชิงทรัพยากรส่วนหนึ่งของมันเท่านั้น สําหรับกายาสวรรค์ ในเวลานั้นฟางหยวนยังไม่สามารถปรับแต่งมันได้อย่างสมบูรณ์

 

แผนการในทะเลทรายผีเขียวของเขาล้มเหลว การบ่มเพาะบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณถูกขัดขวาง ในเวลาเดียวกันวิญญาณความเด็ดเดียวของเขาก็ลดน้อยลงมาก

 

ในชีวิตนี้ ณ ช่วงเวลานี้ เขาสามารถกลืนกินถ้ําสวรรค์ทะเลปราณ เขากลายเป็นผู้อมตะระดับแปด เขาปรับแต่งกายาสวรรค์ได้อย่างสมบูรณ์มานานแล้ว

 

แผนการในทะเลทรายผีเขียวไม่มีปัญหา การบ่มเพาะจิตวิญญาณของเขาด่าเนินไปอย่างราบรื่น การผลิตวิญญาณความเด็ดเดี่ยวบรรลุถึงจุดสูงสุดที่ไม่เคยมีมาก่อน

 

ชีวิตก่อนหน้า วังสวรรค์ยึดครองสายธารแห่งกาลเวลา ฟางหยวนต้องดิ้นรนหลบหนีอย่างสิ้นหวัง

 

ในชีวิตนี้ ฟางหยวนเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในสายธารแห่งกาลเวลา วังสวรรค์ประสบความสูญเสียอย่างรุนแรง ชื่อเสียงของพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่วังสวรรค์ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องสร้างคฤหาสน์วิญญาณอมตะขึ้นมาใหม่ เพื่อส่งกองกําลังเข้าไปในสายธารแห่งกาลเวลาอีกครั้ง พวกเขาไม่สามารถปล่อยให้ฟางหยวนยึดครองสายธารแห่งกาลเวลาเพียงล่าพังและค้นมรดกที่แท้จริงของเทพปีศาจบัวแดงได้อย่างง่ายดาย

 

ฟางหยวนยังเตรียมการมากกมายไว้ในทะเลทรายตะวันตก ทะเลตะวันออก ถ้ําสวรรค์วรรณกรรม และถ้ําสวรรค์นักรบอสูร

 

หลังจากกําเนิดใหม่ ฟางหยวนทํางานอย่างหนักและใช้โลกทั้งใบเป็นกระดานหมากรุกของเขา

 

อย่างไรก็ตามมีหลายสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับชีวิตก่อนหน้าเช่นธุรกิจของฟางหยวนในสวรรค์สีเหลืองถูกปราบปราบโดยวังสวรรค์และกองกําลังพันธมิตรของภาคใต้

 

ฟางหยวนไม่มีวิธีแก้ปัญหานี้ในตอนนี้

 

ประการแรก อิทธิพลของเขาที่มีต่อกองกําลังพันธมิตรภาคใต้ค่อยๆลดลง เขาไม่ได้ทําธุรกรรมหรือรีดไถพวกเขาอีกต่อไป มีเพียงวิญญาณทะเลวิญญาณที่สองเท่านั้นที่ยังดึงดูดใจผู้อมตะภาคใต้บางคน

 

ประการที่สอง ไม่ว่าจะเป็นวังสวรรค์หรือกองกําลังพันธมิตรภาคใต้ พวกเขามีรากฐานที่ล้ําลึก การแข่งขันด้านราคากับพวกเขาในสวรรค์สีเหลืองไม่ใช่เรื่องฉลาด

 

รากฐานของฟางหยวนส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่วิญญาณอมตะ คฤหาสน์วิญญาณอมตะ และแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์พิภพ ทรัพยากรส่วนใหญ่ของเขาถูกใช้เพื่อยกระดับความแข็งแกร่งของเขา ตัวอย่างเช่นวิญญาณความเด็ดเดี่ยว หากเขาขายพวกมันในสวรรค์สีเหลืองด้วยการผูกขาดตลาด เขาจะได้รับผลตอบแทนมหาศาล กองกําลังพันธมิตรภาคใต้จะไม่สามารถทําสิ่งใด

 

แต่ฟางหยวนไม่ได้ทําเช่นนั้น

 

เขาเลือกใช้วิญญาณความเด็ดเดี่ยวในการบ่มเพาะจิตวิญญาณของตนเอง

 

เขายังพยายามทุกวิถีทางเพื่อเพิ่มพลังการต่อสู้ให้กับตนเอง

 

การตัดสินใจครั้งนี้ทําให้ธุรกิจของเขาในสวรรค์สีเหลืองแย่ลง

 

“ในแง่ของทรัพยากรอมตะ ข้ามีน้อยกว่าชีวิตก่อนหน้า ข้าหลอมรวมวิญญาณอมตะมากเกินไป ครั้งนี้ข้ายังมีผู้ใต้บังคับบัญชาจํานวนมาก ครั้งก่อนเทพธิดากระต่ายขาว เทพธิดาเมี่ยวหยิน และผมที่หกตาย แต่ตอนนี้พวกเขายังมีชีวิตอยู่ นอกจากนั้นข้ายังเลี้ยงมนุษย์กลายพันธุ์จํานวนมากไว้ในมิติช่องว่างจักรพรรดิ

 

ฟางหยวนได้รับทรัพยากรอมตะมากกว่าในชีวิตก่อนหน้า การกลืนกินแดนศักดิ์สิทธิ์หยางหยาเพียงอย่างเดียว ก็ทําให้เขาได้รับผลประโยชน์มหาศาลแล้ว

 

แต่รายจ่ายของเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการหลอมรวมวิญญาณอมตะบนเส้นทางแห่งโชคหรือเส้นทางแห่งไม้ การเลี้ยงดูมนุษย์กลายพันธุ์ การรวบรวมอสูรปีแรกกําเนิดสิบสองชนิด ร่างแยกอื่นๆของเขาก็ต้องการทรัพยากรในการบ่มเพาะเช่นกัน นอกจากนี้เขายังต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่ดุเดือดหลายครั้ง เขาต้องใช้พลังงานอมตะและสูญเสียวิญญาณจํานวนมากในกระบวนการเหล่านี้

 

อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วสถานการณ์ของฟางหยวนในชีวิตนี้ยังดีกว่าชีวิตก่อนหน้าเป็นอย่างมาก

 

จุดอ่อนเดียวของเขาคือทรัพยากรอมตะ เขาใช้พวกมันไปมากแล้ว

 

ในสถานการณ์เช่นนี้ฟางหยวนไม่สามารถแข่งขันกับวังสวรรค์ในสวรรค์สีเหลือง

 

วังสวรรค์กว้านซื้อทรัพยากรอมตะบนเส้นทางแห่งกาลเวลา พวกเขาต้องการขัดขวางฟางยหวน ทัศนคติของพวกเขาแข็งแกร่งกว่าชีวิตก่อนหน้า ดังนั้นฟางหยวนจึงเลือกที่จะหลีกเลี่ยงพวกเขา

 

แผนการต่อไปของฟางหยวนคือรับวิญญาณความเสียใจ และยกระดับวิญญาณอมตะเหมือนแผนการในชีวิตก่อนหน้า

 

ปัจจุบันฟางหยวนมีวิญญาณอมตะระดับหกจํานวนมาก เมื่อพวกมันกลายเป็นวิญญาณอมตะระดับเจ็ด พลังการต่อสู้ของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

 

เพียงหม้อปรุงโชคก็คุ้มค่ามากแล้ว

 

“ชีวิตก่อนหน้าข้าไม่มีเวลาและไม่ได้รับมรดกที่แท้จริงของเทพปีศาจบัวแดง ข้าต้องลงมืออย่างรวดเร็วในถ้ํา สวรรค์วาฬมังกรฟ้าและไม่สามารถจัดการมันด้วยความสบายใจ

 

“ครั้งนี้นอกจากวิญญาณความเสียใจ ข้ายังต้องลองยึดครองหอคอยเกียรติยศ มรดกที่แท้จริงของเทพอมตะ สวรรค์พิภพ รวมถึงตัววาฬมังกรฟ้าด้วย!

 

ฟางหยวนคํานวณเวลาอย่างรอบคอบ

 

อีกไม่นานการแข่งขันบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมของภาคกลางจะเริ่มขึ้น พวกเขาจะพยายามซ่อมแซม วิญญาณชะตากรรม

 

แต่นั่นไม่ใช่จุดสําคัญ

 

ตอนนี้ฟางหยวนวางเจิ้งปู่ไว้ในถ้ําสวรรค์นักรบอสูร ร่างแยกนี้สามารถทําความความคาดหวังของฟางหยวน เขามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและราบรื่น เมื่อร่างหลักของฟางหยวนปรากฏตัว เขาจะร่วมมือกับเจิ้งปู่ต์และกลืนกินถ้ําสวรรค์นักรบอสูร

 

นี้ช่วยประหยัดเวลาให้เขาได้มาก

 

เสี่ยวหมิงเฉินมองไปรอบๆและกล่าวอย่างเคร่งขรึม “ทุกท่าน ข้าอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการสารวจวาฬ มังกรฟ้าเรียบร้อยแล้ว ข้าจะให้เวลาพวกท่านไตร่ตรอง นี่เป็นการเดินทางครั้งแรกของข้า ความเสี่ยงยังไม่แน่ชัด เราอาจตาย หากผู้ใดยอมแพ้

 

ไม่มีผู้ใดยอมแพ้

 

สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับมรดกที่แท้จริงของเทพอมตะสวรรค์พิภพ แม้พวกเขาจะบ่มเพาะบนเส้นทางสายอื่น แต่ทุกคนยังคาดหวังกับมัน

 

คล้ายกับชีวิตก่อนหน้า ก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทาง เจิ้งถั่วชื่อก้าวออกมาและสร้างข้อตกลงพันธมิตร

 

หลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปในกระแสน้ําใต้สมุทรโดยมีเมียวหมิงเฉินเป็นผู้นํา

 

ฟางหยวนเคยไปยังบริเวณที่วาฬมังกรฟ้าปรากฏตัวขึ้นในชีวิตก่อนหน้ามาแล้ว แต่เขาไม่พบและไม่ได้รับข้อมูลใดๆเกี่ยวกับวาฬมังกรฟ้า

 

หากไม่ใช่เพราะเดี๋ยวหมิงเฉิน เขาอาจไม่พบวาฬมังกรฟ้า

 

แปดผู้อมตะเดินทางอยู่ในกระแสน้ําใต้สมุทรเป็นเวลาหลายวัน ระหว่างทางบรรยากาศในกลุ่มค่อนข้างกลมเกลียวและมีชีวิตชีวา

 

เสี่ยวหมิงเฉินจัดการความสัมพันธ์ระหว่างทุกคนอย่างพิถีพิถัน เขามีทักษะในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

 

กลุ่มผู้อมตะเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่หยุดพัก

 

เสี่ยวหมิงเฉินเกรงว่าเหรินซิ่วผิงจะเปิดเผยเรื่องนี้ ดังนั้นเขาจึงต้องแข่งขันกับเวลา

 

ทันใดนั้นเขาพลันลดความเร็วลงและแสดงออกด้วยความตื่นเต้น “เราใกล้ถึงแล้ว!”

 

ฟางหยวนขมวดคิ้วบาง คล้ายกับชีวิตก่อนหน้า เขาใช้วิธีตรวจสอบมาตลอดแต่กลับไม่พบร่องรอยของวาฬมังกรฟ้า

 

ตําแหน่งปัจจุบันของพวกเขาแตกต่างไปจากชีวิตก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิง

 

เมื่อพวกเขาเข้าใกล้วาฬมังกรฟ้า พวกเขาก็เริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติ

 

น้ําทะเลเกิดความปั่นป่วน สัตว์อสูรเดียวดายและสัตว์อสูรบรรพกาลปรากฏตัวมากขึ้น ฟางหยวนและคนอื่นๆต้องต่อสู้กับพวกมันและสร้างเส้นทางที่เต็มไปด้วยเลือด

 

กลุ่มผู้อมตะต่อสู้อย่างสิ้นหวังขณะที่ฟางหยวนแสดงออกด้วยท่าทางแปลกประหลาด

เขามีประสบการณ์มาแล้วในชีวิตก่อนหน้า หลังจากพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบัน เขาสามารถมองเห็นลักษณะเฉพาะตัวบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน

 

การทดสอบของเทพอมตะสวรรค์พิภพน่าจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว หากข้าตายตอนนี้ ข้าจะถูกส่งเข้าสู่ถ้ําสวรรค์วาฬมังกรฟ้าหรือไม่?

 

ฟางหยวนรู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้แต่เขาไม่ต้องการเสี่ยง

 

เพื่อความปลอดภัย เขาจะแสดงละครเช่นเดียวกับในชีวิตก่อนหน้า

 

“ผู้ใด!?” เป็นเพียงเวลานี้ที่เพิ่งลัวซื้อตะโกนและปลดปล่อยท่าไม้ตายอมตะไปทางซ้าย

 

ท่าไม้ตายของเขาไม่มีพลังโจมตีแต่มันทําให้หลายร่างปรากฏขึ้น

 

“สมกับเป็นเจิ้งถั่วชื่อ นี่เป็นวิธีตรวจสอบที่ยอดเยี่ยม” ผู้นํากลุ่มกล่าวด้วยรอยยิ้ม

 

ฟางหยวนรู้สึกมึนงงเล็กน้อย เหตุใดเฉินกงเจิ้งจึงอยู่ที่นี่?”

 

สิ่งนี้แตกต่างจากชีวิตก่อนหน้า

 

ผู้นํากลุ่มที่ปรากฏตัวขึ้นไม่ใช่ผู้ใดนอกจากผู้อาวุโสสูงสุดลําดับที่หนึ่งของตระกูลเฉินแห่งทะลตะวันออก เฉินกงเลิ้ง

 

นี่คือผู้อมตะระดับแปด!

 

เสี่ยวหมิงเฉินและคนอื่นๆเป็นเพียงผู้อมตะระดับเจ็ด

 

นอกจากเฉินกงเจิ้งยังมีผู้อมตะอีกหลายคน หนึ่งในนั้นคือเหรินซิ่วผิง

 

ฟางหยวนตกใจ แน่นอนว่าเขากําลังแสดงละคร ร่างหลักของเขาอยู่ที่นี่ เขาไม่จําเป็นต้องกลัวเฉินกงเจิ้ง

 

เมี่ยวหมิงเฉิงและคนอื่นๆตกใจมากเช่นกัน

 

ศัตรูแข็งแกร่งเกินไป พวกเขาไม่สามารถต่อต้าน

 

แล้วพวกเขาควรทําอย่างไร?

 

Tags:
เว็บอ่านนิยาย PDF นิยายจีน นิยายแปล นิยายไม่ติดเหรียญ นิยายวาย นิยายรัก นิยายY https://lnwnovel.com นิยายกำลังภายในสนุกๆ อ่านได้บน IPAD IPhone Android IOS ได้ทุกแพลตฟอร์ม มือถือทุกเครื่อง