เทพปีศาจหวนคืน แปลไทย Reverend Insanity 1858

31 มีนาคม 2019   @admin  

Reverend Insanity เทพปีศาจหวนคืน – บทที่ 1858 ความรู้แจ้งและพลังอํานาจ

ฟางหยวนให้ความสําคัญกับลางสังหรณ์

 

ในชีวิตก่อนหน้า เขาเห็นมรดกของเด็จแต่ไม่ได้รับมัน นั่นทําให้เขารู้สึกราวกับสูญเสียบางสิ่งที่มีความสำคัญ

 

เมื่อการต่อสู้ที่ภาคกลางปะทุขึ้น ค่ายกลวิญญาณอมตะเขตแดนห้าภูมิภาคของเต่จมีบทบาทสําคัญในการต่อสู้กับค่ายกลวิญญาณอมตะเก้าสิบเก้ารูปแบบของเทพอมตะ กลุ่มดาวและสามารถตอบโต้ท่าไม้ตายอมตะวีรบุรุษท่ามกลางผู้คน

 

ครั้งนี้ฟางหยวนรู้สึกเช่นเดียวกันกับวังเมล็ดถั่วศักดิ์สิทธิ์

 

“แต่มันต่างจากลางสังหรณ์ในชีวิตก่อนหน้า สิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนที่ข้าจะตัดสินใจ ขณะที่ชีวิตก่อนหน้าข้ารู้สึกถึงมันหลังจากที่ข้าพลาดมรดกของเต่จไปแล้ว

 

นี่อาจเป็นความก้าวหน้าบางอย่าง

 

เช่นนั้นสิ่งใดที่ทําให้เกิดความก้าวหน้านี้?

 

ฟางหยวนครุ่นคิดและสรุปว่ามันคือระดับความสําเร็จ!

 

ระดับความสําเร็จบนเส้นทางแห่งปัญญาของข้าควรเป็นเหตุผลหลักผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้สัญชาตญาณ ปรมาจารย์สามารถเลียนแบบเส้นทางสายอื่น ผู้อมตะบนเส้นทางแห่งปัญญาให้ความสําคัญกับความคิด เจดจํานง และอารมณ์ความรู้สึก หากเกิดความรู้สึกบางอย่าง มันจะเป็นลางบอกเหตุที่มีนัยสําคัญ มันแตกต่างจากเส้นทางสายอื่น

 

“นอกจากนั้นความสําเร็จระดับผู้เชี่ยวชาญบนเส้นทางแห่งโชคของข้า ก็ท่าให้ข้าสามารถใช้ประโยชน์จากสัญชาตญาณ

 

“ต่อมาความสําเร็จบนเส้นทางแห่งกาลเวลาระดับถึงปรมาจารย์สูงสุดของข้ายังทําให้ช่วงเวลาที่ข้ารู้สึกถึงบางสิ่งรวดเร็วขึ้น ด้วยเหตุนี้ข้าจึงเกิดลางสังหรณ์ล่วงหน้า

 

การเกิดลางสังหรณ์ล่วงหน้าถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่สําคัญมาก

 

สุดท้ายความสําเร็จบนเส้นทางแห่งไม้ระดับปรมาจารย์ มันเกี่ยวข้องกับวังเมล็ดถั่วศักดิ์สิทธิ์ สิ่งนี้ช่วยเติมเต็มองค์ประกอบที่ขาดหาย

 

ความสําเร็จในหลากหลายเส้นทางช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน

 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้คนที่บ่มเพาะหลายเส้นทางเหมือนฟางหยวนน้อยมาก นอกจากฟางหยวน อาจมีเพียงเทพปีศาจจิตวิญญาณที่สามารถหลอมรวมวิญญาณทารกอมตะเท่านั้น

 

แต่ในอนาคตเมื่ออาณาจักรแห่งความฝันปรากฏขึ้นทุกหนทุกแห่ง ผู้ใดจะรู้ว่าผู้คนจะได้รับความสําเร็จมากน้อยเพียงใด

 

ฟางหยวนยังวิเคราะห์ต่อไป รากฐานของลางสังหรณ์คือความสําเร็จบนเส้นทางแห่งปัญญา ความสําเร็จบนเส้นทางแห่งกาลเวลาท่าให้ช่วงเวลาของการเกิดลางสังหรณ์เร็วขึ้น ความสําเร็จบนเส้นทางแห่งโชคทําให้ข้ารู้สึกอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง และความสําเร็จบนเส้นทางแห่งไม้หรือเส้นทางสายอื่นๆที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อบางสิ่งที่เฉพาะเจาะจง

 

“หากขายกระดับความสําเร็จบนเส้นทางสายอื่น ข้าจะสามารถใช้ลางสังหรณ์กับทุกสิ่ง

 

ฟางหยวนนึกถึงสองคํา ความรู้แจ้ง และพลังอํานาจ

 

“ไม่ ความรู้แจ้งในทุกสิ่งแทบเป็นไปไม่ได้ แต่พลังอํานาจสามารถได้รับ

 

หากคนผู้หนึ่งมีความสําเร็จในทุกเส้นทาง พวกเขาจะสามารถใช้ลางสังหรณ์กับทุกสิ่ง เรื่องนี้ใกล้เคียงกับความรู้แจ้ง

 

“การบ่มเพาะทุกเส้นทางด้วยร่างทารกอมตะอาจทําให้ข้าได้รับพลังอานาจอันเป็นที่สุด

 

ความรู้แจ้ง พลังอํานาจ… ฟางหยวนพึมพําอยู่ในใจ หากข้าไปถึงระดับนั้น ข้าอาจค้นพบวิธีสู่ชีวิตนิรันดร์!”

 

ฟางหยวนรู้สึกตื่นเต้นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้

 

แม้เขาจะมีประสบการณ์มากมายและเกิดใหม่หลายครั้งแต่ประสบการณ์เหล่านั้นช่วยเขาได้ไม่มากนัก

 

เขายังต้องค้นหาและคาดเดาหลายสิ่งหลายอย่าง

 

ตัวอย่างเช่นการก้าวเข้าสู่ระดับเก้า แม้เขาจะกลืนกินถ้ําสวรรค์ทะเลปราณและได้รับร่องรอยของพลังงานแห่งเมามากพอแล้ว ขณะเดียวกันภัยพิบัติทั้งหมดในระดับแปดก็ถูกก้าวข้าม แต่เขายังไม่สามารถกําวเข้าสู่ระดับเก้า

 

เขาต้องค้นหาวิธีการก้าวเข้าสู่ระดับเก๋

 

จากลางสังหรณ์ที่เกิดขึ้น มันทําให้เขาตระหนักถึงประโยชน์ของการบ่มเพาะทุกเส้นทาง

 

ผู้อมะตทั่วไปอาจหยุดอยู่ที่จุดนี้แต่ฟางหยวนรู้สึกว่ามันเป็นความหวังสู่ชีวิตนิรันดร์

ไม่มีผู้อมตะระดับเก๋ในประวัติศาสตร์คนใดบรรลุชีวิตนิรันดร์ ชีวิตนิรันดร์เป็นเพียงเป้าหมายของฟางหยวน เขาไม่มีเบาะแสใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

อย่างไรก็ตามจากลางสังหรณ์เล็กๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ ในที่สุดเขาก็พบเบาะแสสู่ชีวิตนิรัดนร์!

 

“แม้ข้าจะไม่รู้ว่าจะบรรลุชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไรแต่ความรู้แจ้งและพลังอํานาจถือเป็นรากฐานของมัน การทําลายวิญญาณชะตากรรมเป็นเงื่อนไขแรก จากนั้นขาต้องทํางานหนักต่อไปเพื่อบรรลุความรู้แจ้งและครอบครองพลังอํานาจอันเป็นที่สุด

 

เพื่อบรรลุความรู้แจ้ง ข้าต้องสํารวจอาณาจักรแห่งความฝันและเพิ่มระดับความสําเร็จในทุกเส้นทาง

 

เพื่อให้ได้รับพลังอํานาจอันเป็นที่สุด ข้าต้องบ่มเพาะทุกเส้นทางด้วยร่างทารกอมตะ

 

หากฟางหยวนบรรลุเป้าหมายนี้ เขาจะสามารถก้าวข้ามผู้อมตะระดับเก้าทั้งหมด เขาจะเข้าใกล์ชีวิตนิรันดร์มากขึ้น

 

“เดี๋ยว! คําทํานายเกี่ยวกับสามเทพอมตะที่กล่าวว่าเทพอมตะแห่งความฝันจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุด นั่นเป็นเพราะนางสามารถมีความสําเร็จระดับความรู้แจ้งหรือไม่?

 

มีความเป็นไปได้สูง

 

เทพอมตะแห่งความฝันย่อมมีความเชี่ยวชาญในการสารวจอาณาจักรแห่งควาฝัน นางต้องมีระดับความสําเร็จสูงมากในทุกเส้นทาง ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นางจะมีความรู้แจ้ง

 

หัวใจของฟางหยวนสั่นสะท้านขึ้นเล็กน้อย เขาได้รับความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับคําทํานายสามเทพอมตะ

 

ปัจจุบันฟางหยวนเป็นผู้อมตะระดับแปดที่สามารถแข่งขันกับราชันมังกร เขาอยู่บนจุดสูงสุดของโลกใบนี้ อย่างไรก็ตามเปรียบเทียบกับสวรรค์พิภพ เขายังเล็กเกินไป ยังมีอีกหลายแง่มุมที่เขาต้องศึกษา ทําความเข้าใจและพัฒนา

 

ความรู้แจ้งและพลังอํานาจอันเป็นที่สุดเป็นเป้าหมายที่ห่างไกลมาก คนส่วนใหญ่ไม่มีความคิดแม้แต่จะลอง

 

อย่างไรก็ตามฟางหยวนกลับเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และความปรารถนา

 

สิ่งนี้จะทําให้ชีวิตของข้ามีความหมาย

 

หลายวันต่อมา

 

แดนศักดิ์สิทธิ์หลางหยา

 

เร็ว เร่งไฟ!” จิตวิญญาณแผ่นดินหลางหยาผมขาวกําลังควบคุมค่ายกลวิญญาณอมตะบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมของบรรพชนผมยาว

 

ผู้อมตะเผ่ามนุษย์ขนควบคุมไฟด้วยกาลังทั้งหมด

 

แต่จิตวิญญาณแผ่นดินหลางหยายังไม่พอใจ เขาตะโกน “ไฟต้องแรงกว่านี้ ร้อนกว่านี้มาก!”

 

“แต่นี่เป็นอุณหภูมิสูงสุดที่ทําได้แล้ว “ผู้อมตะเผ่ามนุษย์ขนตะโกน

 

จิตวิญญาณแผ่นดินหลางหยาคิดหาวิธีแก้ไขก่อนออกคําสั่ง”ผมที่หก ใช้ค่ายกลวิญญาณอมตะบนเส้นทางแห่งวายุ เราจะใช้ลมเร่งไฟ ผมที่แปด ใช้ท่าไม้ตายอมตะบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมควบคุมลมและชําระล้างวิญญาณอมตะที่ไม่สมบูรณ์! “

 

หลังจากชั่วครู่วิญญาณอมตะบนเส้นทางแห่งไม้ก็ปรากฏขึ้น

 

“สาเร็จ!“

 

“สมกับเป็นจิตวิญญาณแผ่นดินหลางหยา!”

 

กลุ่มผู้อมตะเผ่ามนุษย์ขนยกย่องสรรเสริญอย่างไม่รู้สิ้นสุด

 

จิตวิญญาณแผ่นดินหลางหยามีความสุขเช่นกัน”นี่เป็นเพราะเคล็ดลับการหลอมรวมของนายท่าน”

 

ฟางหยวนเป็นถึงปรมาจารย์สูงสุดบนเส้นทางแห่งการหลอมรวม เคล็ดลับการหลอมรวมวิญญาณอมตะบนเส้นทางแห่งไม้ที่เขาดัดแปลงมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมาก

 

ด้วยความสามารถของจิตวิญญาณแผ่นดินหลางหยา ผลลัพธ์ของมันยิ่งดีขึ้นโดยใช้ความพยายามน้อยลง

 

ผู้อมตะเผ่ามนุษย์ขนเห็นด้วย

 

“ถูกต้อง มันเป็นเพราะนายท่าน!”

 

“โอกาสประสบความสําเร็จในการหลอมรวมวิญญาณอมตะส่วนใหญ่ต่ํามาก หากไม่ใช่เพราะระดับความสําเร็จบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมและเส้นทางแห่งปัญญาของนายท่าน มันจะประสบความสําเร็จโดยง่ายได้อย่างไร”

 

ด้วยความสําเร็จบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมและเส้นทางแห่งปัญญารวมถึงความช่วยเหลือจากแสงแห่ง ปัญญา อุปสรรคของการหลอมรวมวิญญาณอมตะจึงไม่มีอยู่จริงสําหรับฟางหยวน

 

เวลาในมิติช่องว่างจักรพรรดิเดินเร็วมาก ภายในไม่กี่วันฟางหยวนก็ได้รับวิญญาณอมตะบนเส้นทางแห่งไม้หลายดวง

 

หลังจากทั้งหมดเขาตัดสินใจหลอมรวมวิญญาณอมตะบนเส้นทางแห่งไม้

 

ในความเป็นจริงฟางหยวนสามารถรีดไถวิญญาณอมตะบนเส้นทางแห่งไม้จากกองกําลังฝ่ายธรรมะของภาคใต้ แต่เขาไม่ต้องการทําเช่นนั้น

 

ภาคใต้เริ่มสร้างหอคอยดวงประทีปขึ้นแล้ว พวกเขาก่อตั้งกองกําลังพันธมิตรและร่วมมือกับวังสวรรค์ปราบปรามธุรกิจในสวรรค์สีเหลืองของฟางหยวน

 

สถานการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในชีวิตก่อนหน้าเช่นกัน หากฟางหยวนรีดไถวิญญาณอมตะบนเส้นทางแห่งไม้จากกองกําาลังฝ่ายธรรมะของภาคใต้ วังสวรรค์จะตระหนักถึงบางสิ่ง

 

เทพธิดาจ่อเว่ยจะสงสัยว่าฟางหยวนจะนําวิญญาณอมตะบนเส้นทางแห่งไม่ไปทําสิ่งใด

 

วังสวรรค์จะเริ่มให้ความสนใจตระกูลฟางและวังเมล็ดถั่วศักดิ์สิทธิ์

 

หลังจากทั้งหมดมันค่อนข้างง่ายที่จะเชื่อมโยงเรื่องนี้

Tags:
เว็บอ่านนิยาย PDF นิยายจีน นิยายแปล นิยายไม่ติดเหรียญ นิยายวาย นิยายรัก นิยายY https://lnwnovel.com นิยายกำลังภายในสนุกๆ อ่านได้บน IPAD IPhone Android IOS ได้ทุกแพลตฟอร์ม มือถือทุกเครื่อง