เทพปีศาจหวนคืน แปลไทย Reverend Insanity 1848

27 มีนาคม 2019   @admin  

Reverend Insanity เทพปีศาจหวนคืน – ตอนที่ 1848 ประมวลผลกําไร

 

มิติช่องว่างจักรพรรดิ

 

วังสีทองม่วงลอยอยู่กลางอากาศ

 

ท่าไม้ตายอมตะหมอกชวนฝัน!

 

ร่างแยกมนุษย์มังกรควบคุมวังมังกรปลดปล่อยหมอกหนาทึบออกมา

 

หมอกหนาทึบกลืนกินทุกสิ่งที่ขวางหน้า ฟางหยวนทดสอบมันโดยใช้อสูรปีแรก กําเนิดแต่พวกมันกลับจมหายไปในกลุ่มเมฆหมอกอย่างไม่สามารถต่อต้าน

 

“กลับมา” ร่างแยกมนุษย์มังกรตะโกน หลังจากนั้นกลุ่มหมอกหนาทึบก็ถูกดึงกลับเข้าไปในวังมังกร

 

ทุกสิ่งที่มันกลืนกินเข้าไปถูกนําเข้าสู่วังมังกรเช่นกัน

 

นี่คือท่าไม้ตายอมตะบนเส้นทางแห่งความฝัน ฟางหยวนเคยเห็นมันมาแล้วในชีวิตก่อนหน้าย้อนกลับไปในเวลานั้นวังมังกรสามารถกัดกร่อนหอคอยดวงตาสวรรค์แม้มันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นภูตผีก็ตาม

 

ในยุคปัจจุบันแม้แต่วังสวรรค์ก็ยังขาดวิธีรับมือเส้นทางแห่งความฝัน

 

นั่นทําให้วิธีบนเส้นทางแห่งความฝันมีประสิทธิภาพสูงมาก

 

ฟางหยวนตระหนักว่าท่าไม้ตายอมตะหมอกชวนฝันไม่ใช่ท่าไม้ตายสายโจมดีแต่มันมีประสิทธิภาพในการจับศัตรู

 

วังมังกรสามารถใช้ท่าไม้ตายนี้จับสัตว์อสูรแรกกําเนิดและปราบปรามพวกมันในวังมังกร

 

วังมังกรเป็นคฤหาสน์วิญญาณอมตะบนเส้นทางแห่งทาส แม้มันจะมีวิญญาณอมตะระดับแปดบนเส้นทางแห่งความฝันเป็นแกนกลาง แต่รากฐานของมันยังไม่เปลี่ยน

 

ท่าไม้ตายอมตะหมอกชวนฝันมีไว้เพื่อช่วยวังมังกรกดขี่ทาส

 

นอกจากหมอกชวนฝัน วังมังกรยังมีอีกสองท่าไม้ตายอมตะบนเส้นทางแห่งความฝัน

 

หนึ่งเรียกว่าเปิดเผยในความฝัน มันจะทําให้ผู้อมตะหลับลึกและได้รับการเปิดเผยข้อมูลในความฝัน

 

อีกหนึ่งเรียกว่าความฝันซ้อนความฝัน มันอนุญาตให้คนผู้หนึ่งสามารถสร้างอาณาจักรแห่งความฝันภายในอาณาจักรแห่งความฝัน เช่นเดียวกับร่างแยกมนุษย์มังกที่สํารวจอาณาจักรแห่งความฝันของอู๋ส่วยแต่สามารถเข้าสู่ความฝันของอู่ส่วยเพื่อรับการเปิดเผยในความฝัน นี่คือพลังอานาจของท่าไม้ตายอมตะความฝันซ้อนความฝัน

 

สําหรับอาณาจักรแห่งความฝันที่ปกคลุมวังมังกรก่อนหน้านี้ มันคือพลังของวิญญาณอมตะป้ายคําสั่งแห่งความฝัน

 

ฟางหยวนคิดและตระหนักว่าตอนนี้ท่าไม้ตายอมตะหมอกชวนฝันมีประโยชน์กับเขามากที่สุด

 

แม้ท่าไม้ตายอมตะเปิดเผยในความฝันจะมีประโยชน์ แต่มันต้องใช้พลังงานอมตะจํานวนมาก นอกจากนั้นมันยังพึ่งพาเจตจํานงสวรรค์

 

ในกรณีของอู๋ส่วย เนื่องจากสวรรค์ลิขิตให้เผ่ามนุษย์มังกรปกครองโลก ดังนั้นเจตจํานงสวรรค์จึงช่วยเหลือเขามันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะสามารถใช้ท่าไม้ตายนี้และได้รับคําแนะนําจากเต๋าสวรรค์

 

แต่ฟางหยวนทําไม่ได้

 

เขาเป็นปีศาจต่างโลก เขาถูกกดขี่และตกเป็นเป้าหมายของเจตจํานงสวรรค์มาตลอด เขาเป็นศัตรูของเจตจํานงสวรรค์ เขากระทั่งคิดค้นท่าไม้ตายอมตะสลายเจตจํานงสวรรค์เพื่อกําจัดเจตจํานงสวรรค์

 

แล้วเขาจะขอความช่วยเหลือจากเจตจํานงสวรรค์ได้อย่างไร?

 

สําหรับท่าไม้ตายอมตะความฝันซ้อนความฝัน มันมีเป้าหมายที่อาณาจักรแห่งความฝัน หลังจากกระตุ้นใช้งาน มันจะสร้างอาณาจักรแห่งความฝันขึ้นในอาณาจักรแห่งความฝัน

 

แล้วมันมีไว้เพื่อสิ่งใด?

 

มันมีไว้เพื่อดัดแปลงอาณาจักรแห่งความฝัน

 

อู๋ส่วยใช้สิ่งนี้ดัดแปลงอาณาจักรแห่งความฝันของวังมังกร มันทําให้อาณาจักรแห่งความฝันซับซ้อนมากขึ้น ผู้สำรวจจะสูญเสียตัวเองและยอมจํานวนต่ออาณาจักรแห่งความฝันง่ายขึ้น

 

แล้วมันมีประโยชน์ต่อฟางหยวนอย่างไร?

 

ฟางหยวนคิดและตระหนักว่าเขาสามารถสร้างอาณาจักรแห่งความฝันในอาณาจักรแห่งความฝันเพื่อใช้มันเป็นสถานที่หลบภัยหรือใช้มันเป็นสถานที่พักฟื้นหรือคืนชีพในอาณาจักรแห่งความฝัน

 

แต่สิ่งสําคัญที่สุดยังเป็นวิญญาณอมตะป้ายคำสั่งแห่งความฝัน

 

วิญญาณอมตะดวงนี้คล้ายคลึงกับวิญญาณอมตะป้ายคําสั่งอสูรวิญญาณ พวกมันส่งผลกระทบบนเส้นทางแห่งทาสเช่นเดียวกัน

 

ฟางหยวนเรียนรู้เกี่ยวกับวิญญาณอมตะป้ายคําสั่งแห่งความฝันระดับแปดดวงนี้มาแล้วจากจิตวิญญาณมังกร

 

ย้อนกลับไปอู๋ส่วยรู้สึกถึงภัยคุกคามจากท่าไม้ตายอมตะทําลายล้างมนุษย์มังกรของราชันมังกร เขาทํางานอย่างหนักและได้รับกําไรบางอย่าง เขาสามารถชะลอความตายของตน

 

ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต อู๋ส่วยกระตุ้นใช้งานวิญญาณอมตะป้ายคําสั่งแห่งความฝันด้วยพลังงานอมตะระดับแปดรวมถึงอารมณ์ ความทรงจํา และเจตจํานงทั้งหมดของเขา

 

หลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการ เขาเสียชีวิตอยู่บนบังลังก์มังกร

 

เขาใช้ทุกสิ่งที่เขามี

 

อู๋ส่วยไม่ได้ถูกสังหารโดยท่าไม้ตายอมตะทําลายล้างมนุษย์มังกรแต่เสียชีวิตจากการใช้วิญญาณอมตะป้ายคําสั่งแห่งความฝัน

 

ฟางหยวนประเมิน “เขาเป็นผู้อมตะระดับแปดบนเส้นทางแห่งทาส เขาเสียสละตนเองเพื่อกระตุ้นใช้งานวิญญาณอมตะป้ายคําสังแห่งความฝันและสร้างอาณาจักรแห่งความฝัน”

 

“การกดขี่แม่ทัพมังกรทั้งสี่ทําให้รากฐานของอาณาจักรแห่งความฝันของวังมังกรลดลงอย่างมาก ดังนั้นเมื่อร่างแยกมนุษย์มังกรของข้าสํารวจมัน อาณาจักรแห่งความฝันของวังมังกรจึงปรากฏร่องรอยของความอ่อนแอในบางพื้นที่”

 

หากอาณาจักรแห่งความฝันของวังมังกรยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด แม้ร่างแยกมนุษย์มังกรจะสามารถคลี่คลายความฝัน แต่เขาก็ยังจะได้รับอิทธิพลจากมัน ดังนั้นฟางหยวนจึงต้องขอบคุณผู้อมตะของทะเลตะวันออกที่ใช้พลังของอาณาจักรแห่งความฝันไปเป็นจํานวนมาก

 

หากผู้อมตะใช้วิญญาณอมตะป้ายคําสั่งแห่งความฝันโดยตรง พวกเขาจะตายเพราะการสร้างอาณาจักรแห่งความฝันต้องใช้รากฐานทั้งหมดของพวกเขา

 

ขนาดและพลังของอาณาจักรแห่งความฝันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และตัวผู้อมตะ

 

แน่นอนว่าผู้อมตะระดับหกและระดับเจ็ดไม่มีพลังงานอมตะระดับแปดที่สามารถกระตุ้นใช้งานวิญญาณอมตะป้ายคําสั่งแห่งความฝันระดับแปด

 

“หมายความว่าการใช้วิญญาณอมตะป้ายคําสั่งแห่งความฝันต้องเสียสละผู้อมตะระดับแปดงั้นหรือ?” ราคานี้สูงเกินไป ฟางหยวนไม่เต็มใจที่จะทดลอง

 

“แต่ในอนาคต เมื่อความสําเร็จบนเส้นทางแห่งความฝันของข้ายกระดับขึ้น ข้าจะสามารถใช้วิญญาณอมตะป้ายคําสั่งแห่งความฝันเป็นแกนกลางของท่าไม้ตายอมตะและลบข้อบกพร่องของมัน”

 

“แต่มันยังมีประโยชน์ไม่มากนัก”

 

แม้ฟางหยวนจะมีท่าไม้ตายอมตะที่สามารถสร้างอาณาจักรแห่งความฝันในอนาคต แต่เขายังต้องใช้รากฐานของตนเอง เขาต้องจ่ายด้วยพลังงานอมตะ รากฐานบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ และความหมายที่แท้จริง นี่หมายความว่าระดับความสําเร็จของเขาจะลดลง

 

หากปราศจากความหมายที่แท้จริง อาณาจักรแห่งความฝันจะเป็นเพียงภาพลวงตาที่อ่อนแอ หลังจากทั้งหมดอาณาจักรแห่งความฝันก็คือความหมายที่แท้จริง หากผู้ส่ารวจประสบความสําเร็จในการคลี่คลายความฝัน พวกเขาจะได้รับความหมายที่แท้จริงเหล่านั้น

 

“ในอนาคตเมื่ออาณาจักรแห่งความฝันกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทุกหนทุกแห่ง ข้าจะสามารถใช้ประโยชน์จากมันเพื่อวางกับดักศัตรู ข้าจะสามารถเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาศัตรูของข้าจะถูกจับโดยไม่สามารถต่อต้าน”

 

วิญญาณอมตะป้ายคำสั่งแห่งความฝัน ท่าไม้ตายอมตะหมอกชวนฝัน ท่าไม้ตายอมตะความฝันซ้อนความฝัน และท่าไม้ตายอมตะเปิดเผยในความฝัน นี่คือรากฐานบนเส้นทางแห่งความฝันของเขา

 

แม้เขาจะไม่สามารถใช้งานพวกมัน แต่พวกมันก็ทําให้รากฐานบนเส้นทางแห่งความฝันของเขาเติบโตขึ้น นอกจากนั้นท่าไม้ตายอมตะเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของวังมังกรและทําให้ฟางหยวนไม่ต้องฝึกฝนพวกมันมากนัก

 

นอกเหนือจากเส้นทางแห่งความฝัน เขายังได้รับประโยชน์ในด้านอื่น

 

สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือแม่ทัพมังกรทั้งสี่ ฟางหยวนได้รับผู้ใต้บังคับบัญชาระดับแปดที่แข็งแกร่งสี่คน

 

มรดกของอู่ส่วยและเผ่ามนุษย์มังกรถูกเก็บไว้ในวังมังกร สิ่งเหล่านี้ตกเป็นของฟางหยวนทั้งหมด

 

มรดกส่วนใหญ่เป็นมรดกบนเส้นทางแห่งทาส สิ่งที่มีค่าที่สุดเกี่ยวข้องกับกําแพงเฉียนคุน ยอดเขาวิจารณ์ศิลป์ และกองทัพมด

 

อู๋ส่วยปราบปรามและกดขี่ท่านหญิงวังอักษรศิลป์ เขาได้รับคฤหาสน์วิญญาณอมระวังอักษรศิลป์ของนาง อู๋ส่วยพบว่าเหตุผลที่วังอักษรศิลป์แข็งแกร่งมากเพราะมันมีเศษชิ้นส่วนของกําแพงเฉียนคนจํานวนมากเก็บไว้ภายใน

 

กําแพงเฉียนคุนเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์พิภพ มันถูกบันทึกไว้ในตํานานมนุษย์คนแรก แต่กําแพงเฉียน คนที่อยู่ในวังอักษรศิลป์เป็นเพียงเศษชิ้นส่วนของมันเท่านั้น

 

มูลค่าของยอดเขาวิจารณ์ศิลป์สามารถเปรียบเทียบได้กับทะเลหลอมรวมที่ไม่สมบูรณ์ จิตวิญญาณแผ่นดินหลางหยาผมขาวต้องการสร้างแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์พิภพเทียมทะเลหลอมรวมในแดนศักดิ์สิทธิ์หลางหยา เขาจ่ายด้วยราคามหาศาลแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จ ยอดเขาวิจารณ์ศิลป์เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์พิภพเทียมที่สร้างเสร็จแล้ว แต่มันมีค่าเท่ากับทะเลหลอมรวมที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้น

 

กองทัพมดเป็นมรดกที่แท้จริงของนักพรตมดเขียว หลังจากอู๋ส่วยได้รับมันมา เขาใช้มันเป็นวิธีการต่อสู้หลักของเขา ตราบเท่าที่พวกมันเติบโตถึงระดับหนึ่ง พวกมันจะมีพลังอํานาจที่น่าสะพรึงกลัวและสามารถต่อสู้กับผู้อมตะระดับแปดได้เพียงลำพัง

 

สุดท้ายคือวังมังกร จิตวิญญาณมังกร และความสําเร็จบนเส้นทางแห่งทาส

 

หลังจากร่างแยกมนุษย์มังกรของฟางหยวนประสบความสําเร็จในการสํารวจอาณาจักรแห่งความฝัน ความสําเร็จบนเส้นทางแห่งทาสของเขาบรรลุระดับกึ่งปรมาจารย์สูงสุดบนเส้นทางแห่งทาสทันที

 

ย้อนกลับไปความสําเร็จบนเส้นทางแห่งทาสของอู่ส่วยอยู่ในระดับปรมาจารย์สูงสุด นี่คือพรสวรรค์และความสําเร็จที่น่าตกตะลึงของเขา

 

ในประวัติศาสตร์นอกจากผู้อมตะระดับเก้า มีผู้อมตะระดับแปดที่มีความสําเร็จบนเส้นทางบางสายบรรลุระดับปรมาจารย์สูงสุดเพียงไม่กี่คน พวกเขาล้วนเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่ ตัวอย่างเช่นบรรพชนผมยาว

 

กําไรของฟางหยวนในครั้งนี้มหาศาลมาก อาจกล่าวได้ว่าฟางหยวนได้รับมรดกทั้งหมดของเผ่ามนุษย์มังกรมาแล้ว

 

เพื่อดูดซับกําไรทั้งหมด เขาต้องใช้เวลาอีกมาก

 

แต่ฟางหยวนมีเวลาจํากัด เขาต้องเลือกสิ่งที่มีประโยชน์กับเขามากที่สุด

 

กองทัพมดเป็นเพียงนําตาลบนหน้าเค้ก ฟางหยวนมีพลังการต่อสู้ระดับแปดและสามารถต่อสู้กับกลุ่มผู้อมตะระดับแปดได้ด้วยตัวเขาเองเพียงลําพัง นอกจากนี้การสร้างกองทัพมดยังต้องพึ่งพาทรัพยากรจํานวนมหาศาล

 

กําแพงเฉียนคุนและยอดเขาวิจารณ์ศิลป์เป็นรากฐานบนเส้นทางแห่งข้อมูล ฟางหยวนขาดวิธีการบนเส้นทางแห่งข้อมูลมาตลอด ก่อนหน้านี้เขาต้องส่งหลี่เสี่ยวไปแฝงตัวเข้าไปในถ้ําสวรรค์วรรณกรรมเพื่อเติมเต็มเรื่อง

 

สิ่งที่ทําให้ฟางหยวนรู้สึกเสียใจเล็กน้อยคือวังมังกรขาดวิธีการป้องกันบนเส้นทางแห่งความฝัน หากมันมีวิธีการดังกล่าว มันจะมีประโยชน์มากกว่าเสื้อคลุมฤดูหนาวและกระทั่งเกราะหวนคืน!

 

แต่เมื่อคิดถึงชีวิตก่อนหน้า ฟางหยวนสามารถยอมรับความจริงเรื่องนี้ หากวังมังกรมีวิธีป้องกันบนเส้นทางแห่งความฝัน มันจะไม่ถูกกําหราบโดยราชันมังกร

Tags:
เว็บอ่านนิยาย PDF นิยายจีน นิยายแปล นิยายไม่ติดเหรียญ นิยายวาย นิยายรัก นิยายY https://lnwnovel.com นิยายกำลังภายในสนุกๆ อ่านได้บน IPAD IPhone Android IOS ได้ทุกแพลตฟอร์ม มือถือทุกเครื่อง