Long Live Summons – เดชคัมภีร์เทพฤทธิ์ แปลไทย ตอนที่ 1 – 1033 (PDF)

4 พฤษภาคม 2020   @admin  
Long Live Summons - เดชคัมภีร์เทพฤทธิ์ แปลไทย

เรื่องย่อ Long Live Summons – เดชคัมภีร์เทพฤทธิ์ แปลไทย

The Soaring Dragon Continent เป็นดินแดนแห่งผู้อัญเชิญ ถ้าคุณต้องการความแข็งแกร่ง คุณต้องเป็นผู้อัญเชิญเท่านั้น! นักเรียนมังธยมปลายธรรมดาๆ นามเยว่หยางถูกนำพามายังโลกนี้ เมื่อเขาลืมตาตื่น เขาได้รับการต้อนรับด้วยใบหน้าวิตกกังวลของคนหลายคนพร้อมทั้งรับรู้ว่าตนเองตื่นขึ้นมาในร่างของคนอื่น

 

CH 001 – 600

CH 601 – 900

CH 901 – 1000

CH 1001 – 1010

CH 1011 – 1020

CH 1021 – 1030

CH 1031 – 1033

 

Tags: , , ,