I Just Want To Play Games Quietly – ฉันก็แค่อยากเล่นเกมเงียบๆเท่านั้นเอง! แปลไทย ตอนที่ 1 – 528 (PDF)

25 เมษายน 2020   @admin  
I Just Want To Play Games Quietly - ฉันก็แค่อยากเล่นเกมเงียบๆเท่านั้นเอง! แปลไทย

เรื่องย่อ I Just Want To Play Games Quietly – ฉันก็แค่อยากเล่นเกมเงียบๆเท่านั้นเอง! แปลไทย

“หลังจากเกิดพายุสุริยุปราคาเมื่อหลายสิบปีก่อน ทั่วโลกปรากฏสิ่งมีชีวิตในตำนานมากมายเกิดขึ้น เช่น เทพเจ้า เซียน ปีศาจ เทวดา เอลฟ์และสัตว์ประหลาดในตำนานมากมายต่างถูกค้นพบ มนุษย์ตามล่าสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันและเพิ่มความสามารถของพวกเขา”
โจวเหวินชายหนุ่มที่ไม่ต้องบุกฝ่าอันตรายไปยังต่างมิติเพื่อหาผลึกพลังงานเหมือนคนอื่นๆ เขาเพียงแค่ เล่น เล่น และเล่นเกมส์ในโทรศัพท์ของเขาแค่เพียงแค่นี้เขาก็สามารถหาผลึกพลังงานได้เช่นเดียวกับคนอื่นๆ!

 

CH 001 – 300

CH 301 – 400

CH 401 – 500

CH 501 – 510

CH 511 – 520

CH 521 – 526

CH 527 – 528

 

Tags: , , ,