Genius Doctor Black Belly Miss ตอนที่ 1-2334 แปลไทย

13 พฤษภาคม 2022   @admin  
Genius Doctor Black Belly Miss

เรื่องย่อ Genius Doctor Black Belly Miss แปลไทย

Genius Doctor Black Belly Miss แปลไทย เธอคอยอดอัจฉริยะแห่งศตวรรษที่ 24. เพียงเข็มเงินเล่มเดียวเธอก็สามารถช่วยชีวิตใครก็ได้ให้พ้นจากความตายทว่าหลังจากการเกิดระเบิดมันทำให้เธอหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งที่เธอไม่รู้จัก คนที่นั้นมักเรียกเธอว่า “คุณหนู”แต่ทว่า “คุณหนู” คนก่อนนั้นของพวกเขานั้นไรซึ่งภูติวิญญาณประจำตัว ทั้งยังร่างกายอ่อนแอและยังไร้ความสามารถใดๆแม้กระทั้งคู่หมั่นก็ยังพาคนรักใหม่มาข่มเหงกัน แต่ตอนนี้มีเธอที่เป็นเจ้าของร่างกายนี้ ถ้าใครมันกล้ามาอวดดีใส่เธอ?เพียงแค่มีเข็มอยู่ในมือเธอ โลกทั้งโลกใบนี้ก็ตกลงเป็นของเธอแล้วทุกหนทุกแห่งที่ไปย่อมเกิดปาฏิหาริย์!อย่างไรก็ตามเธอได้ช่วยชีวิตชายคนหนึ่งไว้ ไม่รู้ว่าตอนนั้นเธอคิดอะไรอยู่ถึงได้ยอมช่วยชีวิตของเขาคนนั้นท่าทีที่สง่างาม

 

อ่านนิยาย Genius Doctor Black Belly Miss ออนไลน์

ตอนที่ 2334 แปลไทย

ตอนที่ 2333 แปลไทย

ตอนที่ 2332 แปลไทย

ตอนที่ 2331 แปลไทย

ตอนที่ 2330 แปลไทย

ตอนที่ 2329 แปลไทย

ตอนที่ 2328 แปลไทย

ตอนที่ 2327 แปลไทย

ตอนที่ 2326 แปลไทย

ตอนที่ 2325 แปลไทย

ตอนที่ 2324 แปลไทย

ตอนที่ 2323 แปลไทย

ตอนที่ 2322 แปลไทย

ตอนที่ 2321 แปลไทย

ตอนที่ 2320 แปลไทย

ตอนที่ 2319 แปลไทย

ตอนที่ 2318 แปลไทย

ตอนที่ 2317 แปลไทย

ตอนที่ 2316 แปลไทย

ตอนที่ 2315 แปลไทย

ตอนที่ 2314 แปลไทย

ตอนที่ 2313 แปลไทย

ตอนที่ 2312 แปลไทย

ตอนที่ 2311 แปลไทย

ตอนที่ 2310 แปลไทย

ตอนที่ 2309 แปลไทย

ตอนที่ 2308 แปลไทย

ตอนที่ 2307 แปลไทย

ตอนที่ 2306 แปลไทย

ตอนที่ 2305 แปลไทย

ตอนที่ 2304 แปลไทย

ตอนที่ 2303 แปลไทย

ตอนที่ 2302 แปลไทย

ตอนที่ 2301 แปลไทย

ตอนที่ 2300 แปลไทย

ตอนที่ 2299 แปลไทย

ตอนที่ 2298 แปลไทย

ตอนที่ 2297 แปลไทย

ตอนที่ 2296 แปลไทย

ตอนที่ 2295 แปลไทย

ตอนที่ 2294 แปลไทย

ตอนที่ 2293 แปลไทย

ตอนที่ 2292 แปลไทย

ตอนที่ 2291 แปลไทย

ตอนที่ 2290 แปลไทย

ตอนที่ 2289 แปลไทย

ตอนที่ 2288 แปลไทย

ตอนที่ 2287 แปลไทย

ตอนที่ 2286 แปลไทย

ตอนที่ 2285 แปลไทย

ตอนที่ 2284 แปลไทย

ตอนที่ 2283 แปลไทย

ตอนที่ 2282 แปลไทย

ตอนที่ 2281 แปลไทย

ตอนที่ 2280 แปลไทย

ตอนที่ 2279 แปลไทย

ตอนที่ 2278 แปลไทย

ตอนที่ 2277 แปลไทย

ตอนที่ 2276 แปลไทย

ตอนที่ 2275 แปลไทย

ตอนที่ 2274 แปลไทย

ตอนที่ 2273 แปลไทย

ตอนที่ 2272 แปลไทย

ตอนที่ 2271 แปลไทย

ตอนที่ 2270 แปลไทย

ตอนที่ 2269 แปลไทย

ตอนที่ 2268 แปลไทย

ตอนที่ 2267 แปลไทย

ตอนที่ 2266 แปลไทย

ตอนที่ 2265 แปลไทย

ตอนที่ 2264 แปลไทย

ตอนที่ 2263 แปลไทย

ตอนที่ 2262 แปลไทย

ตอนที่ 2261 แปลไทย

ตอนที่ 2260 แปลไทย

ตอนที่ 2259 แปลไทย

ตอนที่ 2258 แปลไทย

ตอนที่ 2257 แปลไทย

ตอนที่ 2256 แปลไทย

ตอนที่ 2255 แปลไทย

ตอนที่ 2254 แปลไทย

ตอนที่ 2253 แปลไทย

ตอนที่ 2252 แปลไทย

ตอนที่ 2251 แปลไทย

ตอนที่ 2250 แปลไทย

ตอนที่ 2249 แปลไทย

ตอนที่ 2248 แปลไทย

ตอนที่ 2247 แปลไทย

ตอนที่ 2246 แปลไทย

ตอนที่ 2245 แปลไทย

ตอนที่ 2244 แปลไทย

ตอนที่ 2243 แปลไทย

ตอนที่ 2242 แปลไทย

ตอนที่ 2241 แปลไทย

ตอนที่ 2240 แปลไทย

ตอนที่ 2239 แปลไทย

ตอนที่ 2238 แปลไทย

ตอนที่ 2237 แปลไทย

ตอนที่ 2236 แปลไทย

ตอนที่ 2235 แปลไทย

ตอนที่ 2234 แปลไทย

ตอนที่ 2233 แปลไทย

ตอนที่ 2232 แปลไทย

ตอนที่ 2231 แปลไทย

ตอนที่ 2230 แปลไทย

ตอนที่ 2229 แปลไทย

ตอนที่ 2228 แปลไทย

ตอนที่ 2227 แปลไทย

ตอนที่ 2226 แปลไทย

ตอนที่ 2225 แปลไทย

ตอนที่ 2224 แปลไทย

ตอนที่ 2223 แปลไทย

ตอนที่ 2222 แปลไทย

ตอนที่ 2221 แปลไทย

ตอนที่ 2220 แปลไทย

ตอนที่ 2219 แปลไทย

ตอนที่ 2218 แปลไทย

ตอนที่ 2217 แปลไทย

ตอนที่ 2216 แปลไทย

ตอนที่ 2215 แปลไทย

ตอนที่ 2214 แปลไทย

ตอนที่ 2213 แปลไทย

ตอนที่ 2212 แปลไทย

ตอนที่ 2211 แปลไทย

ตอนที่ 2210 แปลไทย

ตอนที่ 2209 แปลไทย

ตอนที่ 2208 แปลไทย

ตอนที่ 2207 แปลไทย

ตอนที่ 2206 แปลไทย

ตอนที่ 2205 แปลไทย

ตอนที่ 2204 แปลไทย

ตอนที่ 2203 แปลไทย

ตอนที่ 2202 แปลไทย

ตอนที่ 2201 แปลไทย

ตอนที่ 2200 แปลไทย

ตอนที่ 2199 แปลไทย

ตอนที่ 2198 แปลไทย

ตอนที่ 2197 แปลไทย

ตอนที่ 2196 แปลไทย

ตอนที่ 2195 แปลไทย

ตอนที่ 2194 แปลไทย

ตอนที่ 2193 แปลไทย

ตอนที่ 2192 แปลไทย

ตอนที่ 2191 แปลไทย

ตอนที่ 2190 แปลไทย

ตอนที่ 2189 แปลไทย

ตอนที่ 2188 แปลไทย

ตอนที่ 2187 แปลไทย

ตอนที่ 2186 แปลไทย

ตอนที่ 2185 แปลไทย

ตอนที่ 2184 แปลไทย

ตอนที่ 2183 แปลไทย

ตอนที่ 2182 แปลไทย

ตอนที่ 2181 แปลไทย

ตอนที่ 2180 แปลไทย

ตอนที่ 2179 แปลไทย

ตอนที่ 2178 แปลไทย

ตอนที่ 2177 แปลไทย

ตอนที่ 2176 แปลไทย

ตอนที่ 2175 แปลไทย

ตอนที่ 2174 แปลไทย

ตอนที่ 2173 แปลไทย

ตอนที่ 2172 แปลไทย

ตอนที่ 2171 แปลไทย

ตอนที่ 2170 แปลไทย

ตอนที่ 2169 แปลไทย

ตอนที่ 2168 แปลไทย

ตอนที่ 2167 แปลไทย

ตอนที่ 2166 แปลไทย

ตอนที่ 2165 แปลไทย

ตอนที่ 2164 แปลไทย

ตอนที่ 2163 แปลไทย

ตอนที่ 2162 แปลไทย

ตอนที่ 2161 แปลไทย

ตอนที่ 2160 แปลไทย

ตอนที่ 2159 แปลไทย

ตอนที่ 2158 แปลไทย

ตอนที่ 2157 แปลไทย

ตอนที่ 2156 แปลไทย

ตอนที่ 2155 แปลไทย

ตอนที่ 1-1500 แปลไทย

 

เว็บอ่านนิยายจีนแปลไทย PDF อ่านมังงะ อ่านการ์ตูน 2020 ฟรี นิยาย pdf ฟรี ให้คุณได้อ่านนวนิยายจีนโบราณ 18 ก่อนใคร นิยาย แฟนตาซี pdf ฟรี หากคิดจะอ่านต้องคิดถึงเราเท่านั้น lnwnovel

Tags: , , , , , , , , , , ,
เว็บอ่านนิยาย PDF นิยายจีน นิยายแปล นิยายไม่ติดเหรียญ นิยายวาย นิยายรัก นิยายY https://lnwnovel.com นิยายกำลังภายในสนุกๆ อ่านได้บน IPAD IPhone Android IOS ได้ทุกแพลตฟอร์ม มือถือทุกเครื่อง