Extraordinary Genius – อัจฉริยะเหนือชั้น แปลไทย ตอนที่ 1 – 637 (PDF)

17 ตุลาคม 2020   @admin  
Extraordinary Genius - อัจฉริยะเหนือชั้น แปลไทย

เรื่องย่อ Extraordinary Genius – อัจฉริยะเหนือชั้น แปลไทย

นักลงทุนผู้ล้มเหลวจากปี พ.ศ. 2560 ดื่มจนเมามาย แล้วรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นยช่วงที่ประเทศจีนพึ่งจะเปิดประเทศและเศรษฐกิจกำลังเติบโตรุ่งเรือง ทั้งยังเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สหภาพโซเวียตล่มสลาย, ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ไอที และวิกฤตทางการเงินอื่น ๆ เขาต้องพึ่งพาความรู้จากโลกอนาคตเพื่อสร้างอาณาจักรของเขาขึ้นอย่างช้าๆ

 

CH 001 – 600

CH 601 – 630

CH 631 – 637

 

 

Tags: , , , ,
ปิดx